HaV presenterar delrapport om miljöproblemen i Hanöbukten

Brist på föda för fisk i kustnära områden, ökad mängd organiskt material och järn i vattnet samt någon form av näringsbrist i födokedjan, framförallt tiamin. Dessa tre problemområden kan ligga bakom den försämrade havsmiljön i Hanöbukten. Det konstaterar Havs- och vattenmyndigheten, som nu överlämnar en första delrapport till regeringen, i ett pressmeddelande .

– Vi har också tagit kontakter med andra länder som observerat liknande förändringar i havsmiljön. Vår förhoppning är att ett samarbete över nationsgränserna kan bidra till arbete. Men det krävs dessutom fler och bättre undersökningar och analyser av orsakssamband för att få en tydligare bild av läget, säger Mats Svensson, chef för enheten för forskning och miljömål vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

I januari i år fick HaV i uppdrag av regeringen att utreda vilka möjliga orsaker som kan ligga bakom de miljöproblem som finns i Hanöbukten vid Skånes ostkust. Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge har bland annat rapporterat om sårskador på fisk, att fisken flyr de kustnära områdena och att vattnet i bukten blivit allt brunare och ibland illaluktande. HaV ska överlämna en slutrapport den sista oktober. Idag lämnar myndigheten en delrapport till regeringen.

Under det gångna halvåret har HaV arrangerat flera möten i syfte att samla in kunskap och information om läget. Två expertgrupper har arbetat med att sammanställa forskningsläget vad gäller ekosystemeffekter och vattenkvalitetsfrågor. Ett stormöte har ägt rum i Åhus då ett 80-tal boende utmed kusten och lokala fiskare deltog.

– De boende utmed Hanöbukten är starkt engagerade i frågan. Mötet hjälpte oss att fylla våra kunskapsluckor. Tillsammans med länsstyrelserna i området, forskargrupper och engagerade organisationer har vi fått en tydligare bild av situationen, men vi har ännu inga klara besked att ge. Tyvärr kan vi konstatera att observationer om dålig havs- och vattenmiljö, som påminner om de i Hanöbukten görs på allt fler platser, både i Sverige och i andra länder, säger Mats Svensson.

Nu kommer ytterligare undersökningar av Hanöbukten att genomföras. De omfattar bland annat provtagningar av växt- och djurplankton, modellering av hur vattenströmmarna rör sig, provfiske och analys av data från fisket. Dessutom kommer Havs- och vattenmyndigheten utveckla de kontakter man tagit med andra länder, bland annat Danmark, där man observerar liknande förändringar i havsmiljön.

– Vi hoppas också på att kunna inhämta ytterligare kunskap om sårskadad fisk genom samarbete mellan yrkesfiskare och HaV:s fiskerikontrollanter på plats i Simrishamn, säger Mats Svensson.

Läs mer
Läs delrapporten

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »