Inbjudan: Nobellunch 2015

Årets Nobellunch den 10 december kommer att anordnas i Gävle som ett samarrangemang med kommunen under temat ”Fiskhälsa och fisksjukdomar”.  Särskilt inbjuden föreläsare är Statsveterinären vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, Charlotte Axén. Vid den traditionsenliga lunchen kommer även förbundets vandringspris Bronsfisken att delas ut till någon eller några som gjort något för fisket och fiskevården i regionen.

Syftet med årets tema är att vi som fiskevårdsområdesföreningar och fiskerättsägare ska få mer kunskap om fisksjukdomar och vilka konsekvenser dessa kan få för oss.

Förutom ovanstående kommer förbundets utbildningsansvarige Björn Flinth och länsfiskekonsulent Ronnie Hermansson att prata om vilket ansvar som uppdragsgivarna har för fisketillsynsmännen.

Vill ni komma så anmäl er till förbundets kansli på e-post kansli(a )fiskevattenagarna.se.
Medlemmar och funktionärer i medlemsföreningar kan delta kostnadsfritt, övriga 100 kr. Avgiften betalas in på förbundets BG 5817-1174 i samband med anmälan.

Läs mer
Inbjudan och dagordning

 

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »