Inbjudan till Nobellunch 2014

bronsfiskenFörbundet anordnar årligen den så kallade Nobellunchen någonstans i skogslänen på Nobeldagen den 10 december. I år kommer tillställningen att gå av stapeln i Ljusdal och intresserade bjuds härmed in. årets tema är ”Skapa och marknadsföra fiske”.

Vid årets Nobellunch, som är ett samarrangemang mellan Ljusdals kommun och Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har personer som arbetar med utveckling av fiske och marknadsföring bjudits in att föreläsa. Halva dagen kommer således att ägnas åt hur man genomför fiskevårdsprojekt – från att skaffa finansiering till att på plats göra åtgärderna. Andra halvan av dagen handlar om hur man marknadsför sig, inte minst via sociala medier och Internet.

Även i år kommer Bronfisken att delas ut till någon som gjort extra ordinära insatser för fiskvård.

Tid och plats
Onsdagen den 10 december kl 10.00 – ca 14.00, Hembygdsgården i Ljusdal. Registrering och fika från 09.30.

Anmälan
Anmälan om deltagande sker till förbundets kansli på telefonnummer 023-530 93 eller e-post kansli@fiskevardsforbundet.se senast den 5 december 2014 (e-post i första hand). Ange namn, telefonnummer, samt om ni representerar förening eller kommun, vilken, samt eventuella önskemål om specialkost.

Kostnad
Gratis för medlemmar, funktionärer i medlemsföreningar samt särskilt inbjudna gäster. Övriga 150 kronor. I priset ingår lunch. Betalning görs på förbundets bankgiro 5817-1174 i samband med anmälan.

 

 

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »