Information om kontrollavgifter i Gävleborg

Kontrollavgift

Länsstyrelsen i Gävleborgs län håller i samarbete med Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg i två informationskvällar den 22 och 23 oktober om kontrollavgifter och de möjligheter som fiskevårdsomrdåesföreningarna har att ta ut dessa av de som bryter mot föreningarnas regler.

Målet för informationsträffarna är att fiskevårdsområdesföreningarna efter mötet skall kunna formulera sina regler och fiskekort på rätt sätt så att överträdelser av föreningens regler ska kunna beivras på rätt sätt.

Vid mötet kommer även Länsstyrelsen att ge information att ges om samordad fiskekortsförsäljning inom ramen för två fisketurismprojekt.

Tid och plats
– Bollnäs, tisdag den 22 oktober kl 18.00 i Studiefrämjandets lokaler.
– Gävle, onsdag 23 oktober kl 18.00 på Länsstyrelsen. (Anmäl deltagande före till Länsstyrelsen så ni blir insläppta.)

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »