Informationsmöte om kontrollavgifter i Ockelbo


Informationsmöte om kontrollavgifter vid fisketillsyn i Ulvsta friluftsgård. Foto: Lars Lerheim.

Måndagen den 20 februari ordnade Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg tillsammans med Ulvsta fvof en informationsträff för fisketillsynsmännen i Ulvsta friluftsgård utanför Ockelbo. Samtliga fiskevårdsområdesföreningar i kommunen var inbjudna och ett fyrtiotal tillsynsmän närvarade när Ronnie Hermansson berättade om regelverket kring kontrollavgifter.

Ronnie Hermansson, som arbetat en hel del med kontrollavgiften, berättade under en dryg timme om regelverket kring kontrollavgifter som gäller sedan 1 januari 2011.

‑ Jag var engagerad för förbundet då Mats Denninger, på regeringens uppdrag, utredde en ny fiskelag och en av de saker som vi lade tonvikten på i vår lobbying var att fiskevårdsområdesföreningarna skulle få denna möjlighet att ta ut kontrollavgift. Hela tanken med detta var att polis och åklagare skulle få tid över att ta tag i de grova brotten mot fisket om brotten mot föreningarnas regler hanterades av föreningarna själva. Polis och åklagare skulle då få mer tid till att stävja lagbrotten, berättar Ronnie. Man skulle då slippa att polisanmälningarna som fiskevårdsområdesföreningarna gjorde bara skrevs av, vilket var mer regel än undantag. Men det återstår att se om detta blir verklighet, fortsätter han.

Under mötet uppkommer ett flertal frågeställningar, framförallt handlar det om gränsdragningarna mellan föreningarnas egna fiskeregler och lagstiftningen. Detta eftersom brott mot lagstiftningen ska polisanmälas och brott mot fiskevårdsområdesföreningens regler eller stadgar ska beivras med kontrollavgift utfärdad av föreningen.

‑ Är det tveksamheter om det är lagbrott eller regelbrott så polisanmäl det, rekommenderar Ronnie. På det sättet så får föreningarna reda på var gränsen går och föreningen slipper göra fel. Det finns ännu inga rättesnören i form av prejudikat för föreningarna att agera efter eftersom lagstiftningen är så pass ny. Det kommer att krävas några år innan lagstiftningen och hur den ska tolkas är klar. Men det är föreningarna som nu får bygga upp dessa tolkningar genom sitt arbete.

I slutet av sitt anförande gick Ronnie igenom ett antal påhittade frågeställningar som fisketillsynsmännen fick ta del av och diskutera innan de fick ta upp sina egna funderingar och praktikfall som de undrade över hur de skulle tolka och det blev en bred diskussion. Detta eftersom fisketillsynsmännen inte bara var fisketillsynsmän utan även hade stått på andra sidan och blivit kontrollerade då de varit på andra platser och fiskat.

‑ Kontentan av det hela, sammanfattade Ronnie, är att fiskevårdsområdesföreningarnas regler måste vara tydliga och inte ska kunna tolkas på mer än ett sätt. Man måste tänka igenom hur någon som vill jäklas kan tolka reglerna på annat sätt än vad som föreningen avsett och sedan se till att det ej går att tolka dem så! Ett litet otydligt ord eller ett kommatecken på fel ställe kan göra hela skillnaden, så lägg mycket arbete på reglerna, rekommenderar han.

EfterRonnie Hermanssons föredrag berättade förbundets ordförande Lars Lerheim om förbundets försäkringar och att de ingår i föreningarnas medlemskap i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg.

– Försäkringarna täcker olycksfall, rättskydd och ansvar för föreningarna och deras funktionärer, något som är bra inte minst vid fisketillsyn, berättar Lars. Bara risken att det händer en olycka eller att föreningen kan råka åstadkomma någon fadäs, gör att ett försäkringsskydd känns bra, menar han. Han berättade även om förbundets övriga verksamhet i korthet.

Läs mer
Förbundets rekommendationer om kontrollavgift..>
Blankettförslag rörande kontrollavgift..>

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »