Intresseanmälan till fisketillsynskurser

fisketillsyn

Dags att anmäla intresse inför vårens fisketillsynskurser. Vi kommer under våren att hålla utbildningar i fisketillsyn. Utbildningarna kommer att gå som intesivkurs under en helg och för att veta hur många sådana kurser som vi behöver hålla och var de ska hållas vill vi få in intresseanmälningar.

Intresseanmälningarna är inte bindande, utan bara ett underlag för vår planering. Har ni därför behov av att utbilda nya fisketillsynsmän, e-posta till kansli@fiskevardsforbundet.se och ange ungefärligt antal tillsynsmän ni vill utbilda. Glöm inte att ange vilken fiskevårdsområdesförening ni representerar eller var ni håller till så vi även kan planera spridning av kurserna geografiskt. Intresseanmälan ska vara förbundet till handa senast 31 december.

Vi återkommer sedan med en formell inbjudan till kursen under vårvintern.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »