Jordbruksverket vill göra ”Agens X” till anmälningspliktig sjukdom

Vi har tidigare skrivit om den nyupptäckta parasiten ”Agens X” (en slags sarcocystis) som drabbade fiskar i folingar både i Jämtland och Örebro län. Förbundet uppmanade i samband med detta till försiktighet när det gällde utplanteringar av fisk som kunde vara drabbade. I samband med detta stängdes fiskodlingar för sanering och restriktioner lades på dem, men helt plötsligt drog Jordbruksverket tillbaka alla restriktioner kring parasiten, något som många var kritiska mot. Nu planerar dock Jordbruksverket, enligt sin hemsida, att göra parasiten anmälningspliktig, vilket innebär att man kommer få en bättre kontroll över vilka odlingar som är drabbade av smittan.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »