Kallelse till förbundsstämma 23 april

Kallelse till förbundsstämma
Såväl nya som gamla medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg kallas/inbjudes härmed till ordinarie förbundsstämma,

Plats:              ”Gästis” i Alfta (www.alftagastgiveri.se)
Tid:                 Lördag 23 april 2016, kl 09.30

Program
9.30                Samling, kaffe.

10.00              Förbundsordförande hälsar välkommen och dagen inleds med föredrag av regionrådet Jan Lahenkorva som pratar om förutsättningarna för fiske som framtida landsbygdsnäring.

10.45              Årsmötesförhandlingarna startar.

11.30 (ca)     Lunch

12.30 (ca)     Vid behov återupptas stämmoförhandlingarna, alternativt avslutas stämman.

Kostnad:       Förbundet bjuder deltagarna på lunch. Anmälan om deltagande emotses senast den 16 april 2016  till vårt kansli
(helst via e-post: kansli( a)fiskevattenagarna.se).

Verksamhetsberättelsen och övriga stämmohandlingar kommer att finnas utlagda i lokalen. Den eller de som nu önskar erhålla stämmohandlingarna, kontakta kansliet så sänder vi handlingarna omedelbart, efter hemställan. Proposition finns om återställande av fonden för ungdomsverksamhet.

Möt upp och var med för att tillvarata och utveckla våra lokala och regionala resurser.

Välkomna!

Bengt Benjaminsson
Förbundsordförande

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »