Kallelse till förbundsstämma

Såväl nya som gamla medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg kallas/inbjudes härmed till ordinarie förbundsstämma. 

Plats:        Gammelgården i Borlänge, Gammelgårdsvägen 2
Tid:           Lördagen den 4 maj 2013, kl 10.00 

Program:
10.00         Samling, kaffe

    • Förbundsordförande Lars Lerheim hälsar välkommen och öppnar årets stämma.
    • Göran Tägtström , ordf i Borlänge Centrala FVO, informerar.
    • Information och diskussion kring avverkning i strandnära zoner. Representanter för Skogsstyrelsen, Mellanskog och Stora Enso medverkar.                                 

12.00         Lunch (Kotlettrad, önskemål om vegetarisk mat anges vid anmälan)

13.00         Stämmoförhandlingar enligt stadgarna. Kaffe vid lämplig tidpunkt

Kostnad:  Kostnad för deltagande med tillhörande förplägnad är 100 kr per person. Avgiften skall inbetalas, lämpligen till vårt bankgiro 5817-1174,
i samband med anmälan.  Anmälan om deltagande emotses
senast den 24 april 2013  till vårt kansli:

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg
Sågsbo 10
79021 BJURSÅS

Tel: 023-530 93
E-post: kansli(a)fiskevattenagarna.se 

Verksamhetsberättelsen och övriga stämmohandlingar kommer att finnas utlagda i lokalen. Den eller de som nu önskar erhålla stämmohandlingarna, kontakta kansliet så sänder vi handlingarna omedelbart, efter hemställan.

Möt upp och var med för att tillvarata och utveckla våra lokala och regionala resurser. 

Välkomna!

Lars Lerheim, förbundsordförande

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »