Kolla era leverantörer av fisk

fiskodling

Nu går det att hålla koll på era leverantörer av fisk. Jordbruksverket har på sin hemsida ett register över vattenbruksföretag och man kan via detta få reda på bland annat hur hälsoläget är på den fisk och de kräftor man planterar ut. Man kan även leta efter odlingar som har just de fiskar eller kräftor man vill ha för utsätning.

Att ha koll på de fiskar man sätter ut är viktigt, inte minst mot bakgrund av det är den som sätter ut fisken som ansvarar för eventuella problem som detta kan medföra, t.ex. spridning av fisksjukdomar. Detta har vi rapporterat om tidigare i samband med upptäckten av Agens X. Läs mer här. Därför är Jordbruksverkets sökregister en hjälp för de som planterar ut fisk eftersom eventuella smittor ska noteras där. Det är även till stor hjälp för den som vill plantera ut fisk eftersom man då kan se vilka vattenbrukare som har ett kontrollprogram för att säkerställa att den fisk de säljer är frisk. På så sätt kan man undvika att bli lurad av mindre seriösa odlare som kanske i värsta fall smugglat in sjuk fisk från utlandet.

Registret kan även hjälpa den som vill sätta ut fisk eller kräftor att hitta leverantör av utsättningsmaterial.

Läs mer
Jordbruksverkets vattenbruksregister

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »