Kontrollavgiftskurs för fiskevårdsområdesföreningarna i Ludvika

 

Ronnie Hermansson föredrog reglerna kring kontrollavgifterna.
Ronnie Hermansson föredrog reglerna kring kontrollavgifterna.

Rämshyttans fvof anordnade tillsammans med förbundet ett utbildningstillfälle om kontrollavgifter för fisketillsynsmän och styrelseledamöter under söndagen. Vid mötet, som hölls i Tuna-Hästbergs skola, deltog ett tjugotal intresserade från, framförallt, Ludvikaområdets fiskevårdsområdesföreningarn, men även personer från Siljansområdet deltog.

Mötet som arrangerades av Rämshyttans fvof drog ett tjugotal personer till Tuna-Hästbergs skola. Utbildningen hölls av Ronnie Hermansson som i många år arbetat med fiske och fisketillsyn.

– Jag arbetade för Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg när det var aktuellt med den nya lagen om fiskevårdsområden och vi lyckades då att driva igenom det här med kontrollavgifter, berättar Ronnie.

Kontrollavgifterna är på både gott och ont menar Ronnie.

– Tanken med kontrollavgifterna var att man skulle frigöra resurser från polis och åklagare genom att de enbart skulle behöva hantera brott mot lagar och förordningar och därför även kunna lägga mer resurser på dessa. Förbrytelser mot fiskevårdsområdes-föreningarnas egna regler skulle föreningarna själva kunna hantera med kontrollavgifter. Problemet är dock fortfarande att det avsätts för lite resurser hos de rättsvårdande myndigheterna för att stävja fiskebrotten.

Ronnie Hermansson går under utbildningen igenom lagstiftningen och hur den ska hanteras. Han är extra noggrann med att trycka på skillnaden mellan vad som är ett brott mot lagstiftningen och vad som är ett förbrytelse mot föreningarnas regler.

– Tyvärr är det många som missuppfattar vad kontrollavgifterna skall användas för. De tror till exempel att man kan ge någon som fiskar utan fiskekort kontrollavgift. Men så är inte fallet, utan då skall det göras en polisanmälan.

Kontrollavgiften får enbart utfärdas mot någon som har rätt att fiska i vattnet, d.v.s. som har löst fiskekort eller fiskerättsbevis, men som sedan fiskar i strid med uppsatta fiskeregler eller i strid med föreningens stadgar. Till exempel så kan man utfärda kontrollavgift för den som tar upp fler fiskar än vad som är tillåtet, tar upp för små fiskar eller som fiskar med spinnspö där det enbart får bedrivas fiske med flugspö.

– För att kontrollavgifterna skall bli ett effektivt instrument så krävs det att fiskevårdsområdesföreningarna har tydliga och entydiga regler, säger Ronnie, vidare krävs det att man ser till så att de som löser fiskekort eller fiskerättsbevis verkligen får reglerna och att det kan bevisas.

Den arrangerande föreningen, Rämshyttans fvof, har t.ex. tagit fram nya fiskekort där den fiskande kvitterar på kortet att denna tagit del av fiskereglerna. Men det finns även andra varianter där fiskekortsförsäljarna har listor där de som köper fiskekort löser ut fiskeregler genom att skriva under att de fått dem.

För de föreningar som ännu ej tagit beslut om kontrollavgifter är det viktigt att göra så nu under hösten.

– Kontrollavgifterna bör slås fast på en stämma och många fiskevårdsområdesföreningar kommer nu under hösten att ha extrastämmor för att ta beslut om avgifter. Utan kontrollavgifter har föreningarna svårt att beivra förbrytelser mot deras regler. Man kan ju inte längre polisanmäla denna typ av överträdelser, utan de ska beivras med kontrollavgift, förklarar Ronnie.

 

Liknande utbildningar?
För er som är intresserade kan förbundet hjälpa till att anordna liknande träffar.
E-posta till kansli( a)fiskevattenagarna.se.

Läs mer
Förbundets rekomendationer kring kontrollavgifter..>
Lag om fiskevårdsområden (kontrollavg. regleras i §§ 31-39)..>

 

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »