Kräftpestutbrott i Dala-Järna

Järna Fiskevårdsområdesförening i Vansbro kommun har drabbats av ett stort bakslag då flodkräftbeståndet i Noret drabbats av kräftpest. Föreningen har arbetat med att värna och utveckla sina flodkräftor under många år och att det nu bekräftas att kräftpesten spolierat arbetat innebär ett stort avbräck både ekonomiskt och engagemangsmässigt.
– Vi hade pest för cirka 20 år sedan och efter det har vi lagt ner många, många år på att arbeta med det här. I Noret tog de sig bra, tills nu, men vi har även upptäckt olagliga utplanteringar av signalkräfta i andra vatten, berättar Arne Östlund som arbetat med  återetableringen av flodkräftorna.

Noret har varit ett av Sveriges bästa flodkräftvatten och år 2013 fångades totalt 17 000-18 000 flodkräftor i vattnet. Av de 8 000 kräftor som togs upp var merparten över 11 cm vilket motsvarar ca 400-500 kg flodkräfta!

– Det är stora ekonomiska värden det handlar om och i runda tal kan man säga att bara fångsten 2013 var värd omkring 200 000 kronor. Till detta ska läggas det arbete och de pengar som fiskevårdsområdesföreningen och övriga ideella krafter lagt ned på att värna flodkräftorna här, säger Arne Östlund.

Frågan är nu om någon olovligt och olagligt planterat ut signalkräftor i vattensystemet eller om pesten kommit dit på annat sätt.

– Det första vi måste göra bara isen gått och det blivit varmare i vattnet är att provfiska och se om vi hittar signalkräftor.

Om det visar sig att någon planterat ut signalkräftor i vattenområdet så kommer man nog att polisanmäla detta menar Arne Östlund.

– Vi har tidigare lämnat in polisanmälan för andra olagliga utplanteringar, men tyvärr har polisen inte tagit tag i det här, men vi får hoppas att det blir annorlunda nästa gång vi gör det.

Det värsta med det hela är att bygden nu får en fin tradition förstörd.

– Många är ledsna för att det blivit så här, det gäller både barn och vuxna. Vi har trots allt haft det upplåtet under fem år och det har varit uppskattat. Många vuxna verkar bli barn på nytt när det gäller kräftfiske.

Men det är inte tal om att ge upp utan Järna fiskevårdsområdesförening tänker fortsätta kämpa för att rädda flodkräftan så länge det inte finns signalkräftor.

Läs mer
Järna fvof på Vansbrofiske
Rädda Flodkräftan

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »