Kustfiskare kräver regelförenklingar

Kustfiskarna i Gräsö-Öregrund och Grisslehamn skriver till landsbygdsministern och kräver att myndigheterna ser över de regelverk som påverkar det småskaliga kustfisket. Detta eftersom man anser att det slår hårt mot näringen.

Kustfiskarna har genom skärgårdsprofilen Sigvard Sundell tillskrivit landsbygdsminister Eskil Erlandsson för att få Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket att genomföra regelförenklingar för yrkesfiskarna. Man menar att det krävs stora regelförenklingar för att man över huvud taget skall kunna fortsätta att bedriva ett yrkesmässigt fiske. Man skriver bl.a. att det som försvårar fisket är en ”omfattande och detaljerad administration” från Havs- och vattenmyndigheten, samt att Jordbruksverket fattat olika beslut i lika dana ärenden.

Kustfiskarna menar vidare att det tvång som finns för dem att  föra loggbok veckovis är onödigt eftersom det fiske de bedriver inte är lika omfattande som det storskaliga fisket som dessa regler även gäller för. Man anser att det för fler borde räcka med att föra en kustfiskejournal och att denna även skall gälla för torskfiske.

Dessa regelförenklingar önskar man nu att landsbygdsministern ger de centrala myndighetran i uppdrag att införa.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »