Låga halter av tiamin hos plankton hotar djurlivet i Östersjön

En förändrad vitaminproduktion hos Östersjöns planktonsamhällen kan få allvarliga ekologiska effekter och orsaka bristsjukdomar hos både lax och sjöfåglar, skriver Stockholms universitet i ett pressmeddelande. Detta visar en ny avhandling i marin ekologi vid Stockholms universitet.

Resultaten av avhandlingen visar att produktionen av vitamin B1 (tiamin) hos Östersjöns planktonsamhällen påverkas av yttre miljöförhållanden som till exempel vattnets temperatur och näringsinnehåll. Eftersom det är dessa plankton som förser Östersjöns alla andra organismer med det livsviktiga vitaminet kan miljöförändringar därför leda till ett förändrat innehåll i hela näringsväven och till och med orsaka allvarliga bristsjukdomar hos vissa djur.

Brist på just tiaminhar under de senaste decennierna rapporterats hos flera djurarter i Östersjön som till exempel lax och sjöfåglar. Mycket tyder nu på att dessa bristsjukdomar kan vara ett resultat av storskaliga förändringar hos Östersjöns planktonsamhällen.

– Alla djur behöver tiamin för att överleva, men eftersom de inte kan producera det själva är de helt beroende av det tiamin som produceras av växtplankton, säger Peter Sylvander, doktorand vid Stockholms universitet.

Resultaten visar att halten av tiamin i Östersjöns planktonsamhällen generellt sett är relativt höga men att halterna sjunker ju högre upp i näringsväven man tittar vilket kan förklara varför tiaminbrist hittils bara har setts hos djur längst upp i näringsväven.

– Att inga liknande resultat har rapporterats från andra områden kan vara ett tecken på att Östersjön som ekosystem är mer känsligt för vitaminbrist än andra hav. Kanske beror det på att djur och växter som lever här har ett större behov än på andra håll, säger Peter Sylvander

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »