Licensjakt på säl kan bli verklighet

De senaste åren har antalet sälar ökat och Naturvårdsverket skriver i ett pressmeddelande att man gör bedömningen att licensjakt på säl kan införas. Förslaget finns i enrapport som skickas till regeringen idag.

Tidigare i år fick Naturvårdsverket uppdraget av regeringen att i samråd med Havs- och vattenmyndigheten utreda licensjakt på säl eftersom sälbestånden ökar och därmed också skadorna för fiskenäringen. Idag är det endast skyddsjakt på säl som är tillåten.

– De senaste åren har antalet sälar ökat och en licensjakt som utformas på liknande sätt som dagens regionala skyddsjakt skulle inte hota sälbestånden. Snarare kan det vara ett sätt att minska konflikten mellan sälarna och fiskenäringen som känner av ökade skador på fiskeredskap och fångster, säger Per Risberg, handläggare på Naturvårdsverket.

I regeringsuppdraget ingick också att se hur det kan bli en mer effektiv skyddsjakt i syfte att fylla beslutad tilldelning. Här har Naturvårdsverket redan under 2013 genomfört förändringar av villkor för jakt med klass 2-ammunition och jakt från båt för att underlätta för säljakten.

Utöver de åtgärder som redan genomförts och aviserats av verket redovisas i rapporten att områden som på olika sätt skyddats från säljakt bedöms ha en betydelse för jaktutfallet. I redovisningen pekar Naturvårdsverket även på att bristande tillgång till jakt kan vara en faktor av betydelse. Slutligen anger Naturvårdsverket att bristande intresse för säljakt är ett viktigt hinder för att uppnå beslutad tilldelning och föreslår riktade informationsinsatser i samband med ett eventuellt införande av licensjakt på säl för att öka intresset för att delta i säljakt.

– Intresset för säljakt behöver höjas om det ska gå att fylla nuvarande tilldelningar vid säljakt. Det är svårt och tidskrävande att jaga säl, avslutar Per Risberg.

Läs mer
Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »