Mark- och miljödomstolen lanserar egen webb-plats

Nu lanserar Mark- och miljööverdomstolen en egen webbplats. Syftet med webbplatsen är att lämna information om verksamheten i Mark- och miljööverdomstolen och att göra det enkelt att ta del av domstolens avgöranden.

Webbplatsen riktar sig i första hand till allmänheten och massmedia samt kan även vara användbar för yrkesverksamma inom domstolens rättsområden. Detta är positivt inte minst för fiskevårdsområdesföreningarna och fiskerättsägarna eftersom de nu förhoppningsvis får enklare att hitta de beslut och de avgöranden som påverkar deras verksamhet, inte minst frågor kring vattenkraft och vattenregleringar.

Webbplatsen hittas på: www.markochmiljooverdomstolen.se

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »