Matfiskodlingen ökar i landet

Matfiskodling i Norge.
Matfiskodling i Norge.

Produktionen av matfisk inom det svenska vattenbruket ökade under 2012 med 4 procent jämfört med 2011 meddelar Jordbruksverket i ett pressmeddelande. Störst ökning visar odlingen av röding. Ytan som används för musselodlingar ökade också under 2012. Det visar färsk statistik över svenskt vattenbruk under 2012 som offentliggörs från Statistiska centralbyrån (SCB) och Jordbruksverket.

Flest fiskodlingar har Norrbotten (17 stycken) följt av Jämtland (16 stycken), Gävleborg (12 stycken) och Västra Götaland (11 stycken).

Odling av röding ökar mest
Produktionen av matfisk var närmare 12 500 ton mätt som färskvikt (hel levande eller slaktad fisk). Regnbåge är den dominerande arten som produceras för konsumtion, den står för hela 84 procent av matfiskproduktionen.

Röding är den näst vanligaste matfisken med knappa 15 procent av produktionen. Utöver dessa fiskarter producerades bland annat drygt 1 000 ton sättfisk och ungefär 1 300 ton musslor under 2012, siffror som är jämförbara med dem för 2011. Produktionen av röding för konsumtion är det som har ökat i särklass mest, hela 64 procent jämfört med 2011.

– Vi tycker att det är väldigt positivt att rödingodlingen har ökat så mycket, säger Malin Skog på fiskerienheten, som jobbar med främjande av vattenbruk. Rödingen ses av många kockar som lax i lyxformat och har figurerat i många prestigefyllda matsammanhang, som Nobelmiddagen och tävlingen Årets Kock 2013. Vi hoppas att den kommer bli vanligare även som vardagsmat.

Totalvärdet av matfiskproduktionen under 2012 var cirka 340 miljoner kronor, även detta en viss ökning (4 procent) jämfört med 2011. Till följd av den ökade rödingproduktionen ökade saluvärdet för fiskarten med 54 procent jämfört med 2011. Värdet av sättfiskproduktion var cirka 83 miljoner kronor.

Musselodlingar ökade i storlek
Musslor för konsumtion odlas uteslutande i Västra Götaland. Det finns 13 kommersiella musselodlingar på västkusten och den använda havsarealen ökade under 2012 med en tredjededel jämfört med 2011. Ytan som används för musselodlingar är nu 0,34 ha, vilket motsvarar lite mer än 31 fotbollsplaner. Rekordåret 2008 hade Sverige totalt 1,27 ha musselodling. Även odlingen av matkräftor har ökat något jämfört med förra året.

– Musslor är nyttig mat och odling av musslor är dessutom en miljötjänst eftersom de hjälper till att ta upp näringsämnen ur vattnet och därmed minskar övergödning, säger Malin Skog.

Vad är vattenbruk?
I det som kallas vattenbruk ingår både fiskodling, odling av kräftor för konsumtion och utsättning och odling av musslor. Även odling av alger och andra vattenväxter ingår, i Sverige görs detta idag i mycket liten skala. I Sverige odlas fisk både som ”matfisk”, det vill säga för konsumtion och som ”sättfisk”, vilket kan betyda både fisk som sätts ut i naturliga vatten (till exempel obligatoriska kompensationsutsättningar från kraftverksbolag, utsättningar för sportfiske- och bevarandeändamål) och fisk som föds upp på en plats och när den blivit större flyttas in i en matfiskodling.

Mer information
Statistikrapporten Vattenbruk 2012

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »