Myndigheter hoppas på dubblerad fisketurism

Fisketurismen ska öka till det dubbla och och ska vara en viktig del av svensk besöksnäring, skriver Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande. Det är en del i visionen när Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket presenterar sin gemensamma strategi för fritidsfiske och fisketurism 2020 på Sportfiskemässan i Jönköping. 

– Det viktigaste är att vi bevarar möjligheterna att fiska till kommande generationer, säger Håkan Carlstrand, utredare med ansvar för fritidsfiskefrågor på Havs- och vattenmyndigheten.

I strategin finns en gemensam vision för 2020:

·  År 2020 har vi ett fritidsfiske av minst samma omfattning som idag med mycket god tillgänglighet i såväl stadsnära miljöer som på landsbygden.

·  Fisketurismen har minst fördubblats och är en viktig del av svensk besöksnäring som skapar arbetstillfällen och betydande samhällsekonomiska värden.

·  Fritidsfisket och fisketurismen bedrivs långsiktigt hållbart med hänsyn till miljön och ekosystemen.

·  Hav, sjöar och vattendrag producerar ekosystemtjänster som tillgodoser fritidsfiskets och fisketurismens behov.

Strategin syftar till att vara ett stöd i Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete med främjande av fritidsfiskets och fisketurismens utveckling och i arbetet med bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av hav, sjöar och vattendrag.

– Det är särskilt viktigt att det finns goda fiskemöjligheter i stadsnära miljöer för att så många som möjligt ska få uppleva nöjet med fiske, säger Håkan Carlstrand. 

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har sedan 1 juli 2011 ett delat ansvar för fritidsfiskets och fisketurismens utveckling. 

Läs rapporten: https://www.havochvatten.se/fritidsfiske2020

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »