Naturvårdsverket stoppar skyddsjakt på skarv i Stockholm

Naturvårdsverket beslutade den 24 april att stoppa skyddsjakten på skarv i Stockholms län genom att besluta om inhibition av Länsstyrelsens tillstånd till skyddsjakt. Detta har man gjort efter att Sveriges ornitologiska förening och Stockholms ornitologiska förening har överklagat Länsstyrelsens tillstånd till skyddsjakt.

Länsstyrelsen i Stockholm har tidigare meddelat beslut om att tillåta skyddsjakt på skarv genom bland annat äggprickning. Vidare beslutade Länsstyrelsen att tillåta skyddsjakt på skarv inom 300 meter från utsättningsplatser av gös och öring i syfte att skydda den nyutplanterade fisken inom sju dygn efter utplanteringen gjorts.

Detta beslut överklagade de båda ornitologiska föreningarna med hänvisning till att det i Länsstyrelsens beslut saknades dokumentation och beskrivning av allvarlig skada, vilket skulle kunna motivera beslutet. Ornitologerna menar vidare att skyddsjakterna skulle kunna komma att ske under häckningssäsongen då fågelfostren kommit långt i utvecklingen och därför riskerar att svälta ihjäl om föräldrafåglarna dödas.

Naturvårdsverket har därför beslutat om inhibition av Länsstyrelsens beslut, vilket innebär att skyddsjakten ej får verkställas innan Naturvårdsverket prövat överklagan eller beslutat om annat. Men Naturvårdsverket skriver i sitt beslut att inhibition kan beslutas när det är stor sannolikhet att de kommer att upphäva tillståndet till skyddsjakten.

 

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »