Nedre Gavleåns fvof fick årets Bronsfisk

Prisutdelning2
Nedre Gavleåns fvof blev årets mottagare av förbundets vandringspris Bronsfisken. De fick priset för sitt arbete med att skapa vandringsmöjligheter för fisk i nedre delarna av Gavleån, ett arbete som skett inom kulturminnesförklarat område och som dessutom är stadsnära.

– Ni får priset för att ni lyckats skapa vandringsvägar i ett känsligt område och att göra det på ett sätt som inte hotar kulturvärdena, berättade Ulf Ljusteräng som delade ut priset å förbundets vägnar.

Nobellunchen som i år samarrangerades med Gävle kommun hölls på kommunhuset under temat ”Frisk fisk i våra vatten”. Till detta var statsveterinären Charlotte Axén från Statens veterinärmedicinska anstalt inbjuden för att tala om fisksjukdomar och hur man ska tänka vid utsättningar av fisk.

– Om man vill vara helt säker på att inte sprida smittor så ska man inte flytta fisk, men om man väl ska flytta fisk så ska man följa alla regler så att den är veterinärkontrollerad, berättade hon. Man ska inte vara dumsnål och köpa slaskpartier med fisk eller fisk från ”svartodlingar”.

Charlotte berättade om de olika sjukdomarna som kan drabba fisk och att det är viktigt att man inte bara tror att problemen kan komma med fiskutplanteringar utan även vid flyttning av betesfisk.

Att flytta fisk från en sjö till en annan kan vara nog så illa om man har otur, men att flytta fisk från kusten eller att använda strömming eller räkor som bete berättade Charlotte kunde medföra katastrof.

– I inlandet har vi ett relativt gott fiskhälsoläge, men efter kusten finns det flera sjukdomar som vi inte vill ha in i inlandet, så att använda exempelvis strömming som betesfisk är absolut fel! Inte heller ska man använda okokta räkor som bete eftersom de kunde bära på farliga sjukdomar, inte minst jätteräkorna, som kan bära på White spot disease, vilken kan drabba skaldjuren särskilt hårt.

Det hjälper heller inte att frysa betesfisk berättade hon eftersom många av de sjukdomar som kan drabba fiskarna överlever infrysning. Därför ska man aldrig ta betesfisk från kusten inklusive Mälaren och vattendrag upp till första definitiva vandringshindret (dammen/kraftverket) eftersom dessa områden inte är friförklarade från många av sjukdomarna.

Fisketillsyn
Efter lunchen berättade Ronnie Hermansson, som tagit fram ett nytt fisketillsynsmaterial om säkerhetsarbete för fisketillsynsmännen och vilket ansvar som styrelserna i fiskevårdsområdesföreningarna har för tillsynsmännen.

– Om fiskevårdsområdesföreningarna har ett formellt ansvar eller ej för tillsynsmännen kan variera mellan de olika föreningarna, men man har ett moraliskt ansvar att se till att tillsynsmännen är så säkra som möjligt i utövandet av fisketillsynen, sade Ronnie.

Han gick sedan igenom hur man ska tänka och vad man ska tänka på som uppdragsgivare för fisketillsynsmän och lovade slutligen att det under våren skulle komma ett första kurstillfälle för arbetsmiljöarbete kring fisketillsyn.

 

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »