Njursjukdomen BKD hos fisk ökar

Fisksjukdomen BKD (Bacterial Kidney Disease) ökar i Sverige och under 2014 har den upptäckts i två odlingar. Den ena odlingen har två infekterade anläggningar i samma älv och den andra har fyra infekterade lägen i två olika älvsystem. Detta rapporteras i Statens veterinärmedicinska anstalts, SVA:s, tidning SVA Vet, nr 4 2014.

BKD är en kronisk njursjukdom hos laxfiskar och den akn ge upphov till en hög dödlighet hos fiskar som drabbas. Då smittan påträffas i en odling måste hela odlingen spärras av och saneras. Detta eftersom Sverige har tilläggsgarantier från EU för att vi ska kunna hålla landet fritt från sjukdomen. Dessa garantier, som gör att Sverige är relativt förskonat från många allvarliga fisksjukdomar, ska omförhandlas vid årsskiftet 2015-2016. De nu upptäckta smittade odlingarna kommer att försvåra möjligheten att behålla dessa garantier, skriver Charlotte Axén, biträdande statsveterinär,  i SVA Vet.

Om Sverige skulle missta sina garantier från EU så skulle det kunna innebära stora konsekvenser för vattenbruket i landet. En försämrad hälsostatus kommer att medföra stora produktionstapp, menar Charlotte Axén. Dock skriver hon att matfiskodlarna inte håller med om detta eftersom de blir hårt ekonomiskt drabbade vid ett sjukdomsutbrott då fisken avlivas. Kompensationsodlarna och sättfiskodlarna däremot, vilka föder upp fisk för utsättning i naturvatten, är rädda för att  sjukdomen ska få spridning, skriver Axén.

Om man skulle släppa på kontrollen av sjukdomen så skulle det kunna drabba framförallt röding- och laxstammarna hårt. Dock är BKD inte farligt för människor och även om sjukdomen minskar tillväxten hos fisken och försämrar köttkvaliteten så går den att äta, skriver Charlotte Axén.

När det gäller eventuella skadeståndskrav för utsättning av smittad fisk så är risken att dessa hamnar på den som satt ut fisken, inte odlaren. Detta har vi skrivit om tidigare här. Det är därför viktigt att man har så god koll på utsättningen av fisk som man bara kan ha. Som hjälp för detta finns Jordbruksverkets sökfunktion för att få information om vattenbruken och deras hälsostatus. Länk till databasen finns här.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »