Inbjudan till Nobeldagslunch 2013: Tema fiskevård med intressanta föredrag

bronsfiskenÅrets Nobellunch, som är ett samarrangemang mellan Ludvika kommun och Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har några av Sveriges främsta forskare och entreprenörer som arbetar med fiskevård bjudits in att föreläsa om fiskevård av några av våra vanligaste sportfiskar.

 Gös och gädda
Lars Ljunggren har doktorerat på gös och under många år arbetat för Fiskeriverket med frågor rörande både gös och gädda. Idag har han egen konsultfirma med uppdrag bl a för Storsjöns fvof. Anställd på 50 % av sportfiskarna.

Karp
Henrik Ragnarsson-Stabo har doktorerat på frågor kring fisk och tidigare arbetat för Fiskeriverket. Han är engagerad som ordförande i Svenska karpklubben och får ses som Sveriges ledande expert på karp och karpfiske.

Abborre
Jonny Ståhl är entreprenör från Ödeshöh i Östergötland och har arbetat mycket med att få fram metoder för att få bra fiskevatten för abborre.

Öring
Johan Törnblom är biolog och forskarassistent vid Skogsmästarskolan på SLU i Skinnskatteberg och bedriver forskning i ämnet akvatisk landskapsekologi samt studerar restaureringsåtgärder för öring . Johan ska berätta lite om sina erfarenheter från öringfiskevård både från Bergslagen och Nordamerika.

Tid och plats
Tisdagen den 10 december kl 09.00 – ca 16.15, Folkets hus i Ludvika

Kostnad
Medlemmar i förbundet samt funktionärer i medlemsföreningar samt särskilt inbjudna gäster deltar gratis. Övriga 150 kronor. I priset ingår fika och lunch. Betalning görs på förbundets bankgiro 5817-1174 i samband med anmälan.

Anmälan
Anmälan om deltagande sker till förbundets kansli på telefonnummer 023-53093 eller e-post kansli( a)fiskevattenagarna.se senast den 5 december 2013 (e-post i första hand). Ange namn, telefonnummer, samt om ni representerar förening eller kommun, vilken, samt eventuella önskemål om specialkost.

Program
Program som PDF-fil

Välkomna!

Ludvika kommun & Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »