Nobellunch 2016 – Tema Vandringshinder och fiske

Årets Nobellunch, som är ett samarrangemang mellan Nordanstigs kommun och Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg. Temat för året är vandringshinder och fiske där frågor om vandringshinder, vattenkraft och dessas påverkan på fisket och fiskevården avhandlas.
Öringfiskevård – Ett exempel från Hedströmmen
Johan Törnblom, forskare vid SLU Skogsmästarskolan, berättar om den framgångsrika öringfiskevård man bedrivit i Skinnskatteberg där man gått från torrfåra till ett högproduktivt öringvatten

Nytt utbildningsmaterial om vattendirektivet
Ulf Ljusteräng, juridiskt sakkunnig i förbundet presenterar arbetet med att ta fram ett nytt utbildningsmaterial om EU:s vattendirektiv och hur man ska arbeta med vandringshinder, kraftverk och dammar.

Kommunalt arbete med fria vandringsvägar
Nordanstigs kommun berättar om sitt arbete med att bli en kommun utan vandringshinder och hur man arbetar med att utveckla fisket i kommunen.

Tid och plats
Lördagen den 10 december kl 09.30 – ca 15.00 i Bergsjögården, Bergsjö (Södra vägen 4).

Anmälan
Anmälan om deltagande sker på e-post kansli@fiskevardsforbundet.se senast den 5 december 2016. Ange eventuell specialkost. Begränsat antal platser. Medlemmar har företräde.

Varmt välkomna!

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg & Nordanstigs kommun

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »