Norska Miljödirektoratet reglerar laxfisket i fyra regioner

Oroväckande låga fångster av lax gör att det norska Miljödirektoratet tar till extraordinära åtgärder och reglerar fisket efter lax i havet och i vattendrag i fyra regioner. Annars riskerar det att bli för lite lekande fisk i höst i flera vattendrag i de aktuella regionerna.  

Regionerna som påverkas är Nordmøre, Trondheimsfjorden, Nord-Troms och Vest-Finnmark. Miljödirektoratet stänger fiske efter lax i havet med kilnot från den 26 juli i dessa regioner. Man förbjuder också fångst av laxhonor från och med den 27 juli i vattendrag i dessa regioner. Alternativt kommer vattendrag som är öppna för fiske till 15:e respektive 31:a augusti stängas 14 dagar tidigare, d.v.s. stängningen kommer att träda ikraft den 1 respektive 15 augusti. Den lokala förvaltningen avgör vilket alternativ som passar bäst.

Anledningen till stängningen är att antalet mellanstora och stora laxar som har kommit in till kusten markant har avtagit under juli och fångsten av lax i älvarna är generellt lägre i år än i fjol, även om det finns regionala skillnader. 

– Preliminära bedömningar som gjorts Norsk institutt for naturforskning tyder på oroväckande låga fångster i vissa älvar i Nordmøre, i Trondheimsfjorden, Nord-Troms og Vest-Finnmark. Framför allt är vi oroade över situationen i Trondheimsfjorden, där stigningen till Gaula och Orkla var lågt även under 2012, säger sektionsledare Heidi Hansen vid fiskesektionen på Miljödirektoratet i ett pressmeddelande.

På grund av att det inte stigit så mycket lax är risken att det inte blir tillräckligt med fisk som leker i många av vattendragen och därför är det viktigt att säkerställa att honlaxen överlever fram till leken.

Antalet vild lax som varje år kommer tillbaka från havet till Norge varierar normalt från år till år. Stigningen av lax har minskat avsevärt sedan 1980-talet, men har varit stabilt låg de senaste sex åren. Från perioden 1983-1986 och 2009-2012 har mängden lax som stiger minskat med mer än 50 procent och det verkar som om den är särskilt låg i år.

Mer info
www.vitenskapsradet.no

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »