Nu kommer alla Sveriges fiskar samlade i Nationalnyckeln

Nu kommer en efterlängtad, modern bestämningsbok som inkluderar vanliga arter som gädda och abborre men även mindre kända arter som birkelånga och vrakfisk.På måndag publiceras Nationalnyckelns andra volym om fiskar.

Denna gång presenteras abborre, torsk och resten av de arter som i folkmun kallas benfiskar. Boken omfattar 216 arter strålfeniga fiskar (Actinopterygii) som finns i svenska vatten, varav flera bara har påträffats tillfälligt. För ett år sedan publicerades en volym som inkluderade bland annat hajar och rockor och som även innehöll en introduktion till hela stammen ryggsträngsdjur (Chordata).

I boken beskrivs fiskarnas släktskap, levnadssätt och byggnad (morfologi) på ett populärvetenskapligt sätt. Varje art presenteras utförligt i text och med detaljerade bilder. Illustrationerna används också i bestämningsnycklar och i de populära samlingsplanscherna.

Huvudförfattare är Sven O. Kullander, verksam vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Bo Delling, också verksam vid riksmuseet, har varit handledare åt illustratörerna, tagit fram underlag till utbredningskartor samt lämnat väsentliga textbidrag. Illustrationerna är framställda av Linda Nyman och Karl Jilg.

Bokfakta
Titel: Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar Chordata: Actinopterygii  
Text: Sven O. Kullander, Bo Delling     
Bild: Linda Nyman, Karl Jilg    Fackredaktör: Tomas Carlberg och Ragnar Hall
Antal sidor: 520         ISBN: 978-91-88506-80-1     Utgivning: 24 september 2012­    
Antal arter: Samtliga 216 svenska arter.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »