Ny dom drar gräns mellan kontrollavgift och lagbrott – 10 000 kr i böter för fyra regnbågar

fisketillsyn

I en dom från Tingsrätten i Lycksele som fastslagits av hovrätten dras gränsen mellan överträdelse av fiskevårdsområdesföreningens egna regler och lagbrott upp. Man menar där att det är ett lagbrott att ta fler än tillåtet antal fiskar. Detta eftersom fiskekortet anses slutat att gälla vid fångst av tio fiskar och en person nu har fällts för olovligt fiske efter att ha fångat 14 regnbågar.

Fallet har sin upprinnelse i att en person som fiskade i Umgransele fvof i slutet av september förra året vid kontroll av fiskevårdsområdesföreningen hade fångat 14 stycken fiskar mot tillåtna tio.

– Jag berättade att han bara fick ta tio fiskar och att han därmed fiskade utan fiskekort eftersom det var förbrukat, säger Kenneth Klintefelt som var fisketillsynsman vid tillfället. Denna linje drev vi även i polisanmälan, förklarar han vidare.

Åklagaren menade att den fiskande då hade uppsåtligen eller av oaktsamhet fångat fyra av dessa fiskar utan lov då det fiskekort han köpt endast gav honom lov att fånga 10 stycken fiskar. Därmed ansåg åklagare att fiskekortet inte längre gällde och att den fiskande därmed hade begått ett lagbrott och inte en överträdelse av fiskevårdsområdesföreningens egna regler.

I strafföreläggandet som åklagaren utfärdat står att läsa ”Fiskekortet medgav en maxfångst om tio fiskar. N.N. har fångat ytterligare fyra stycken fiskar vilket tingsrätten anser vara en klar överträdelse av de regler som gällde för fisket på platsen. Den olovligt fångade fisken har ett ekonomiskt värde för fiskerättsinnehavaren och gärningen kan inte anses som ringa. N.N. döms därför för brott mot fiskelagen.”

Den fiskande dömdes till 30 dagsböter á 340 kronor, totalt10 200 kronor för fyra regnbågar samt 500 kronor till brottsofferfonden.

Men frågan har dykt upp om domen är riktig.

– Jag är fundersam på om man över huvud taget kollat i Lofo:n (lag om fiskevårdsområden, reds anm), för som jag ser det så borde det här vara ett solklart fall där föreningen kunnat ta ut kontrollavgift, säger Claes-Håkan Hedberg som under lång tid utbildat fisketillsynsmän.

Å andra sidan, menar han, har man betalat för ett antal ”varor” men tagit fler än så är det i andra sammanhang stöld eller snatteri, vilket faller under allmänt åtal.

– Skulle domen vara riktig så innebär det att det är vid fångst av för många fiskar eller fiskar av fel art är att jämföra med stöld eller snatteri, vilket vid omfattande fiske över fiskekortets rätt, kan ge fängelse. Detta kan vara ett stöd för fiskerättsägare där det förekommer omfattande fiske utanför reglerna. Kontrollavgiften kommer då att omfatta brott mot reglerna där ingen fisk fångats men där fel redskap ,fel plats o s v utgör regelbrottet.

Begäran om prövningstillstånd för domen ställdes av den som hade fiskat till Hovrätten för Övre Norrland, men avslogs med motivering att skäl för ett beviljande ej förelåg.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »