Ny fiskväg i nedre Dalälven

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bl.a. dalälvsöringen får nu möjlighet att vandra förbi Bredforsen.

Vattenfall, som äger dammen i Bredforsen i nedre Dalälven, har nu byggt om fiskvägen som går förbi anläggningen. Detta efter att Länsstyrelsen, som har tillsynsansvar över vattenkraftverken, påpekat att fiskvägen inte fungerade.

Daniel Melin, som är ansvarig handläggare för vattenverksamhetsfrågor på Länsstyrelsen i Uppsala län, säger i ett pressmeddelande att han är nöjd med processen som lett fram till åtgärderna.

– Vi har haft en bra dialog och ser positivt på att åtgärder har vidtagits på frivillig väg. Det finns goda förutsättningar att fiskvägen ska fungera.

Länsstyrelsen i Uppsala län menar vidare att de har en viktig uppgift att fylla som tillsynsmyndighet. Detta så att EU:s vattendirektiv, som kräver öppna vandringsvägar för fisk, kan uppfyllas. Detta eftersom de allra flesta kraftverk och dammar hindrar fiskens vandring.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »