Ny rapport från SLU visar att ålarna överlever kylvattenhantering vid kärnkraftverk

De flesta ålar överlever kylvattenhanteringen vid Ringhals kärnkraftverk rapporterar SLU i ett pressmeddelande. Det visar en sammanställning av de svenska kärnkraftverkens påverkan på fiskbestånden, som SLU-forskaren Andreas Bryhn vid institution för akvatiska resurser har gjort.


Reaktorerna i de tre svenska kärnkraftverken Ringhals, Oskarshamn och Forsmark kyls av sammanlagt 415 kubikmeter kylvatten per sekund. Kylvattnet tas från närliggande havsområden och många ålar och andra fiskar följer med vattnet in till kärnkraftverken.
– Vattnet silas från oönskat material innan det går in i själva kylsystemet. I Ringhals finns det en uppsamlingsbassäng med en rörledning i anslutning till silstationerna. Via röret kan ål och annan fisk komma ut till havet igen, säger Andreas Bryhn.

Undersökningar visar att framför allt ål i hög utsträckning överlever tiden i uppsamlingsbassängen och återförseln till havet.
– Vi har sett att uppskattningsvis 86 procent av ålarna överlever passagen tillbaka till havet, säger Andreas Bryhn.

De allra minsta ålarna, glasålarna, passerar däremot silarna och följer med kylvattnet genom hela kylprocessen. För dem ligger överlevnaden på omkring 90 procent jämfört med andra glasålar.
– I dagsläget är det bara Ringhals som har en uppsamlingsbassäng med en rörledning tillbaka till havet. Om Forsmarks kärnkraftverk skulle ha en liknande konstruktion skulle fler än 1000 ålar kunna återföras till Bottenhavet varje år, säger Andreas Bryhn.

Ingen motsvarande beräkning för Oskarshamns kärnkraftverk finns i dagsläget. Den internationella naturvårdsunionen (IUCN) har rödlistat ålen som akut hotad.

Läs mer
Aqua reports 2012:10 Fiskförluster i svenska kärnkraftverk En sammanställning av kunskapsläget

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »