Ny sida för rapportering av sjuk fisk

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har nu tillsammans med sin finska motsvarighet Evira tagit fram en mobilvänlig rapporteringsportal där man kan rapportera sjuk, död och skadad fisk. SVA har ansett att det funnits ett behov av denna typ av rapporteringssystem då man inte minst fått mycket rapporter om sjukdom och dödlighet på uppvandrande lax.

Portalen är i dagsläget tänkt att hjälpa SVA och Evira att få in data om hur omfattande problemet med döda och sjuka laxfiskar är. Detta eftersom man i nuläget bara planerar att obducera fisk från Mörrumsån och Torneälven.

Dock går det att rapportera andra arter, men då får man själv fylla i den art det är frågan om. Man kan även fotografera och bifoga bild på fisken.

Slår detta försök väl ut räknar man med att kunna bygga ut portalen så att man kan övervaka det generella hälsoläget för vildfisken i Sverige.

Rapporteringsportalen hittar ni via https://rapporterafisk.sva.se.

Upptäcker man mycket död fisk i ett vatten och det inte finns någon ”naturlig” förklaring rekommenderar vi att ni omedelbart kontaktar Länsstyrelsen i berört län. Ni kan även kontakta förbundet för råd i dessa frågor. Mer information om åtgärder vid omfattande dödlighet i vilda fiskbestånd finner ni här på SVA:s hemsida.

Läs mer
Mer om fisksjukdomar på SVA:s hemsida

 

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »