Ny skarvförvaltningsplan på förslag – Naturvårdsverket anklagas för att mörka fakta

Typisk skarvskadad, här på gös.
Typisk skarvskadad, här på gös.

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till ny förvaltningsplan för skarv, men länsfiskekonsulenten i Stockholms län, Henrik C andersson känner sig frustrerad efter att Naturvårdsverket ändrat i det underlag han som konsult lämnat till verket.
– Det har gjorts förändringar och lagts till värderande stycken som gör det hela urlakat. Det är fruktansvärt frustrerande, säger Henrik C Andersson till tidningen Skärgården.

Tidningen Skärgården rapporterar att länsfiskekonsulenten i Stockholms län, Henrik C Andersson, är mycket besviken på Naturvårdsverket efter att de har ändrat det underlag han lämnat till verket i egenskap av konsult vid skrivandet av förvaltningsplanen. Han menar att man plockat bort den röda tråd som han ville få med och som utgörs av konflikten mellan skarven och fisket.

– Man har lagt till egna personliga bedömningar som gör hela materialet förfelat, säger Henrik C Andersson till Skärgården.

Andersson menar att Naturvårdsverket helt enkelt tagit bort de delar som handlar om konflikten mellan fisket och mellanskarven. Man har även lagt till formuleringar som att det ”i dag saknas vetenskapliga svar” på frågor som rör skarvens påverkan på fiskpopulationer. Detta har man gjort trots att Henrik C Andersson hänvisat till flera sådana studier.

– Det är direkt fel och vilseledande. Jag har plockat fram en oerhört diger litteraturlista på studier som visar tydlig påverkan på fiskbestånden, både från Europa och Nordamerika. Och hur de kan ifrågasätta de danska studierna begriper jag inte, säger Henrik C Andersson till Skärgården.

Naturvårdsverket ska även ha strukit de delar som Andersson skrivit om de riktlinjer för skyddsjakt på skarv som EU-kommissionen har och som skulle kunna underlätta för länsstyrelserna att bevilja skyddsjakt på skarv, skriver Skärgården.

Naturvårdsverket svarar på anklagelserna om att medvetet ändra de fakta som man inte vill ha med att man brukar bearbeta de texter som konsulter levererar.

Naturvårdsverket menar även att de ändringar man gjort i fråga om den vetenskapliga grunden för skarvens påverkan baseras på bedömningar som de experter man använder sig av har gjort. Mer än så vill Naturvårdsverket inte kommentera frågan i Skärgården.

Likaså har man valt att plocka bort EU-kommissionens riktlinjer eftersom man vill hålla texten kort, säger man till Skärgården. Istället ska detta material läggas i en oöversatt bilaga till förvaltningsplanen.

Förvaltningsplanen ska vara klar till den 1 mars 2014 och de som vill yttra sig över den kan göra så till och med den 30 november. Länk till förvaltningsplanen finns nedan.

Läs mer
Förlaget till förvaltningsplan för skarv

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »