Nya fynd av marmorkräfta

Marmorkräfta. Foto: Thorbjörn Hongslo/SVA
Marmorkräfta. Foto: Thorbjörn Hongslo/SVA

Nya fynd av misstänkt marmorkräfta har gjorts i Sverige, meddelar Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande. Denna gång har fyndet gjorts i ett område med våtmarker i Skara kommun i Västra Götalands län.
Vi ser mycket allvarligt på de här uppgifterna, särskilt med tanke på att fynden gjorts i ett område med närliggande vattensystem som mynnar i Vänern och har ett högt biologiskt värde, säger Erland Lettevall, utredare på enheten för miljöövervakning på HaV.

Fynden gjordes i början av juli i samband med en inventering av biologisk mångfald i våtmarker. På en plats hittades ett flertal marmorkräftor, både vuxna och yngre exemplar.

– Den genetiska identifieringen är inte klar än men utifrån utseende så kan det knappast vara något annat än marmorkräftor, säger Lennart Edsman, på Sötvattenlaboratoriet vid Sveriges lantbruksuninversitet, SLU.

Det första fyndet av marmorkräftor (Procambarus fallax virginalis) gjordes förra hösten i Märstaån i Sigtuna kommun. Arten reproducerar sig genom parthenogenes, också kallat jungfrufödsel. Det innebär att den inte behöver befruktas för att föröka sig, det räcker med en individ för att få till ett helt bestånd.

– Marmorkräftan bedöms som invasiv, den kan konkurrera ut inhemska arter, och den förökar sig väldigt snabbt samt att den har hög överlevnad. Den kan bära på smittsamma sjukdomar, som kräftpest, och andra sjukdomar som vi inte har i våra vatten och är ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden, säger Erland Lettevall.

HaV har nationellt det administrativa och sammanhållande ansvaret för arbetet med främmande, invasiva arter i vattenmiljön. Efter fynden i Märstaån bildades en samverkansgrupp med kräftexperter från bland andra länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, SLU, och Zoobranschens riksförbund. I våras gav HaV i uppdrag åt SLU att ta fram en plan för att kontrollera utbredningen samt att ta fram en risk – och konsekvensanalys över hur marmorkräftan bäst kan stoppas och vad som händer om den skulle få fäste här. Hittills har tolv levande och en död marmorkräfta hittats i Märstaån.

– Marmorkräftan är ett tropiskt kräftdjur men den klarar att överleva på betydligt kallare breddgrader, som här i Skandinavien, säger Erland Lettevall.

Det är olagligt att sätta ut sötvattenskräftor i svenska vattendrag utan tillstånd. Det är också förbjudet att föra in dem i landet samt att förvara och transportera sötvattenskräftor i Sverige. Förbudet för förvaring gäller dock inte flod- eller signalkräftor som fångats eller odlats i Sverige.

– Fynden av marmorkräfta visar att de här djuren finns i Sverige trots att vi har en tydlig lagstiftning, det visar också att det finns en okunskap bland människor om vilket hot de kan utgöra för våra inhemska arter som flodkräftan, säger Erland Lettevall.

– När vi är 100 procent säkra på att fynden i Västra Götaland verkligen är marmorkräfta kommer vi att göra en riskbedömning i samarbete med andra berörda myndigheter. Utifrån den avgör vi sedan vilka åtgärder som bör sättas in för att förhindra spridning.

Alla misstänkta fynd av marmorkräfta eller andra främmande arter ska rapporteras in till berörd länsstyrelse eller SVA.

– Här är allmänhetens hjälp ovärderlig. Vi uppmanar alla att ta kontakt med jourhavande hos oss på telefonnummer 018-674471 för att få mer information om hur man ska göra med djuren, säger Anders Hellström på SVA.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »