Nya regler kring användandet av betesfisk

betesfisk

I januari kom Jordbruksverket med nya regler om hur man får använda fisk eller andra vattenlevande djur som bete. Sedan tidigare har förbundet rapporterat om att Jordbruksverket bedömt att användandet av levande betesfisk är olagligt och nu har man i sina föreskrifter fastställt regler även för döda vattenlevande djur som bete. Döda beten måste vara fångade i samma vattenområde som de sedan används som bete i. 

Jordbruksverket har ändrat i sina föreskrifter om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur så att det ställs krav på de som vill använda sig av fisk eller andra vattenlevande djur som bete. Nu krävs det att för att man ska få använda även död fisk eller andra döda vattenlevande djur som bete så ska de vara fångade i samma vattenområde som de ska användas som bete i.
Ett vattenområde definieras som det område som fisken fritt kan vandra inom och syftet med dessa nya föreskrifter är att man vill hindra spridning av smittsamma sjukdomar mellan olika vatten.

Sverige har idag ett bra fiskhälsoläge, men det kan snabbt förändras om fisk flyttas utan att vara hälsokontrollerad och särskilt allvarligt kan det vara om fisken flyttas från kustzonerna till inlandsvatten eftersom de svenska inlandsvattnen är fria från många allvarliga och i övriga europa vanligt förekommande fisksjukdomar.

Att det, som många tror, skulle räcka med att betesfisken är fryst stämmer inte eftersom många sjukdomar bland fisk klarar frysning. Inte minst gäller detta virussjukdomar. Så därför är det lika viktigt att man inte, utan tillstånd från fiskerättsägarna och länsstyrelsen, flyttar fisk, död eller levande, från ett vatten till ett annat.

Läs mer
Läs Jordbruksverkets föreskrifter om animaliska biprodukter (2 kap 21 §)

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »