Nytt asprekord i fisktrappa i Fyrisån

Fiskvägen förbi Islandsfallet i Uppsala.
Fiskvägen förbi Islandsfallet i Uppsala.

Bara fyra år efter att man byggt fisktrappor förbi Islandsfallet och Kvarnfallet i Uppsala har antalet lekande aspar i Fyrisån blivit rekordstort. På bara några dagar har över 70 aspar registrerats i kommunens fiskräknare och antalet fiskar som passerat trappan under dessa dagar är fler än vad som brukar vandra upp på ett halvår.

I pressmeddelandet från Fyrisåns vattenvårdsförbund berättas att många av de uppvandrande asparna har storlekar på mellan fyra och nio kilo och att sammanlagt 150 fiskar på över 20 cm har registrerats i kommunens fiskräknare.

Man förklarar ökningen med att ynglen som kläckts i Fyrisån de senaste åren nu blivit könsmogna och återvänder till sin födelseplats. Dock kommer ökningen tidigare än vad man räknat med och vattenvårdsförbundet menar att ågärderna har blivit en succé för den hotade fiskarten och för den biologiska mångfalden.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »