Nytt forskningscentrum om vattenbruk

 

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, meddelar i ett pressmeddelande att ett gemensamt Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk har inrättats. Centrumet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet, huvudaktörerna inom svensk vattenbruksforskning.

En ny centrumbildning för att främja utvecklingen av det svenska vattenbruket med forskningsbaserad kunskap och kommunikation. Det är kärnan i det nya samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Göteborgs universitet som formellt startade den 1 oktober.

– Vattenbruket befinner sig i en dynamisk utvecklingsfas, och nya satsningar har på senare tid gjorts framförallt inom forskningen. Nu sjösätter vi Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk där SLU tillsammans med Göteborgs universitet kommer att driva den vetenskapliga utvecklingen inom området framåt och samtidigt sträva efter att stärka kontaktytorna mellan forskare och samhälle, säger Lisa Sennerby Forsse, rektor vid SLU.

– Från Göteborgs universitets sida är vi mycket glada att kunna medverka till bildandet av Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk. Göteborgs universitet kommer att ta särskilt ansvar för utveckling av det havsbaserade vattenbruket där vi har vår specialkompetens, men vi hoppas naturligtvis på en positiv utveckling i hela landet. Göteborgs universitet och SLU kommer att stärka och komplettera varandra i arbetet med att stödja utvecklingen av ett hållbart svenskt vattenbruk, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk (NKfV) har som huvuduppgift att identifiera, samordna och koordinera forskning, utbildning och kompetensutveckling inom vattenbruket i Sverige. Ett viktigt verktyg i detta arbete blir att organisera och administrera den nationella vattenbrukskonferensen; en multidisciplinär mötesplattform för forskning, industri, myndigheter och intresseorganisationer.

Vattenbruket är en av de areella näringar som har störst utvecklingspotential idag, såväl i Sverige som globalt.

 – Vi har en närmast unik möjlighet att utveckla ett uthålligt, klimatsmart och miljövänligt vattenbruk här i landet, och bidra med kunskap och framsteg för utveckling i andra länder, säger Carl-Gustaf Thulin, Centrum för vilt- och fiskforskning vid SLU och en av initiativtagarna till NKfV.

Centrumbildningen har tillkommit på initiativ av den arbetsgrupp för samverkan mellan SLU och Göteborgs universitet inom vattenbruksområdet som tillsattes 2009 i samband med överlämnandet av utredningen ”Det växande vattenbrukslandet (SOU 2009:26)”. I utredningen definierades SLU och Göteborgs universitet som huvudaktörer inom svensk vattenbruksforskning.

Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk kommer att ledas av en styrgrupp om fyra ledamöter, varav två från SLU och två från Göteborgs universitet: Anders Kiessling, Leif Norrgren, Kristina Snuttan Sundell samt Björn Thrandur Björnsson.

Verksamheten påbörjades formellt 1 oktober 2012 och kommer att ha en koordinator vid respektive lärosäte. Utvecklingen av NKfV kan följas på www.nkfv.se.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »