Nytt förslag till fiskeriprogram till nytta för miljön och jobben

Levande hav, hållbart fiske och fler företag med hållbara fisk- och skaldjursodlingar. Det vill Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten, enligt ett pressmeddelande från Jordbruksverket, att pengarna ska användas till i förslaget till nytt havs- och fiskeriprogram som lämnades till regeringen i går. 

 – Vi föreslår ökat fokus på utveckling av fiskeredskap som är skonsamma för miljön och som bara tar upp den fisk vi verkligen vill ha, säger Patrik Persson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Stor vikt vid hållbar och konkurrenskraftig utveckling
Jordbruksverket har i samråd med Havs- och vattenmyndigheten utrett hur pengarna i det nya havs- och fiskeriprogrammet ska användas. Pengarna ska vara ett verktyg för att både yrkesfiske och odling av fisk och skaldjur sker på ett hållbart sätt och att vi får konkurrenskraftiga näringar. Därför föreslår myndigheterna bland annat att havs- och fiskeriprogrammet ska bidra till att:

  • fisket sker på ett hållbart och skonsamt sätt för miljön och att mindre fisk slängs
  • vattenmiljön förbättras och att det finns ett livskraftigt ekosystem i hav och sjöar
  • fiskesamhällena utvecklas, att yrkesfiskarna breddar sin verksamhet och att de lokala miljövärdena ökar
  • det startas fler företag med hållbara odlingar av fisk och skaldjur, samt att de företag som finns i dag fortsätter att utvecklas på ett hållbart sätt med en god djurvälfärd och friska djur.

Satsningar på kompetens, bättre vattenmiljö och djur- och smittskydd
För att utvecklingen ska gå i önskad riktning bör pengarna användas till projekt för utveckling, ökad kunskap och samverkan samt till investeringar.

– För yrkesfisket innebär det att vi bland annat vill satsa på utveckling av fiskemetoder som är bra för miljön och undersöka hur företagen kan bredda sin verksamhet. Projekt för att samla upp skräp från haven och för att bevara och utveckla växt- och djurliv i vattenmiljöer är också viktiga, säger Niclas Purfürst, chef på Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

För fisk- och skaldjursodlingar föreslår myndigheterna att pengarna bland annat ska användas till att undersöka lämpliga platser för odlingar, hur odlingar kan minska sitt näringsläckage och hur djurskydd och smittskydd kan förbättras. Projekt som riktar in sig på hur man kan odla musslor som samlar upp näring från haven och på så sätt bidrar till en bättre havsmiljö är också prioriterade.

– Genom möjlighet till utveckling och investering för fisk- och skaldjursodlingar finns det också potential för att fler företag kan starta. Det skulle innebära fler jobb framförallt på landsbygden, avslutar Niclas Purfürst.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »