Nytt minimimått för gös i Mälaren

Från och med den 1 juli i år införs nya fiskeregler för fisket i hela Mälaren. Bland annat höjs minimåttet för gösen till 45 cm. Syftet är att öka fiskbeståndet i Mälaren genom att fler fiskar hinner leka innan de tas upp. Det meddelar Länsstyrelsen i Västmanland i ett pressmeddelande.

Gösen är den kommersiellt viktigaste fiskarten i Mälaren och fisket efter gös är intensivt.

– Det här genomfördes i Hjälmaren för några år sedan och det gav bra effekt. Fiskebeståndet ökade och både fritids- och yrkesfiskarna fick bättre utdelning, säger länsfiskekonsulent Sven-Erik Åkerman på Länsstyrelsen.

Minimåttet på gös höjs från 40 till 45 cm. Det ökade minimåttet innebär också ett bättre utnyttjande av gösens goda tillväxtmöjlighet då längdökningen innebär en viktökning med 25 procent. Minimåttet gäller fiskens längd från nosspets till stjärtfenans yttersta spets. All fångad gös som understiger minimåttet ska omedelbart sättas tillbaka oavsett fiskens kondition.

Dessutom höjs maskstorlekens övre gräns vid nätfiske från 100 till 120 millimeter. Den maskstorlek som anges i bestämmelserna gäller sträckt diagonal maska. Det betyder att fiske med nät som har en maskstorlek mellan 60 och 120 millimeter sträckt maska är förbjudet efter 1 juli. Övergångsbestämmelser för nätens maskstorlekar har inneburit att fiskarna har haft drygt två år på sig att slita ut sina gamla nät och skaffa nya med lagliga maskor.

De nya bestämmelserna gäller i hela Mälaren och i alla tillrinnande vattendrag upp till det första definitiva vandringsstoppet.

För att långsiktigt vårda och skydda beståndet av gös bestämde Fiskeriverket redan 2009-10 att minimåttet för gös skulle höjas. Det innebär att fler gösar hinner leka innan de blir lovliga för fångst. Vid årets fisketillsyn i Mälaren kommer man att kontrollera att de nya reglerna följs och man kommer att ingripa mot dem som bryter mot reglerna.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »