Ökade priser ledde till ökad fiskekortsförsäljning i Storsjöns fvo

 
Lars Ljunggren, Storsjöns fvof, men en i sjön fångad Gös. Foto: Lars Ljunggren.

När Storsjöns fiskevårdsområde i Gästrikland ökade sina fiskekortspriser med 25 procent så ökade samtidigt försäljningsintäkterna med nästan 50 procent! Lars Ljunggren, som arbetar för fiskevårdsområdet, ser positivt på de ökade intäkterna och tror att det hela beror av att man har en god kvalitet på fisket och samtidigt visar det genom att spegla kvaliteten i fiskekortspriserna.

Lars Ljunggren vid Storsjöns fvo i Gästrikland berättar hur de i föreningen arbetat för att utveckla fisket och att denna utveckling medförde att de höjde fiskekortspriserna med i snitt ca 25 procent. Denna ökning medförde inte att intresset för fisket minskade utan helt tvärt om.

‑ Föreningen ökade priserna mellan år 2010 och 2011 med ca 25 procent och detta medförde att intäkterna ökade med nästan 50 procent för föreningen, berättar Lars Ljunggren. En del av ökningen av intäkter speglas givetvis i att fiskekorten är dyrare, men det är bara en del av förklaringen. Man kan även se att antalet fiskekort som sålts har ökat med över 25 procent. Så i princip kan man säga att hälften av intäktsökningen kommer från ökade kortpriser och hälften från nya fiskare, fortsätter han.

Lars Ljunggren menar att det hela handlar mycket om att ha en god kvalitet på den produkt man säljer.

‑ Ryktet om fisket i Storsjön har spridit sig via både traditionella media och via forum och bloggar på nätet, andelen långväga gäster bl.a. från Dalarna och Stockholm/Uppsalaområdet har nog ökat. Vi kan se detta framförallt i att dagkortsförsäljningen är den som ökat mest under perioden, säger Lars.

För att säkra den goda kvaliteten på fisken och fisket i Storsjön så har Lars Ljunggren tagit fram en förvaltningsplan för sjön och denna skall presenteras vid fiskestämman i vår där den förhoppningsvis antas.

‑ Det är viktigt att ha en plan för fisken och fisket, detta så att inte man föröder fiskeresursen, menar Lars. Det är viktigt att ha en tanke med de vatten man förvaltar, avslutar han.

Fakta om Storsjöns fvo
Kommun:
Sandviken och Gävle
Antal sjöar: 1
Areal: 7 300 ha
Rinnande vatten: Begränsat, kortet gäller i nedre delan a vissa åar (se info på www.fiskestorsjon.se)
Viktigaste fiskarterna: Gös, abborre, gädda

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »