Olaglig utsättning av signalkräftor i Gimmens fvo kan kosta flera hundra tusen

Gimmen. Foto: Privat
Gimmen. Foto: Privat

Gimmens fiskevårdsområdesförening i Dalarna har fått ett flerårigt projekt med att återetablera flodkräftan i sjön spolierat på grund av att någon olagligt och olovandes planterat ut signalkräftor i sjön.
‑ Katastrof!, säger Claes Svedberg, som är ordförande i föreningen, vi har satsat flera hundra tusen kronor och mängder med ideellt arbete, och nu kan någon ha raserat allt! Till råga på allt lade polisen ned utredningen direkt efter anmälan brist på spaningsuppslag. 

Gimmens fiskevårdsområdesförening ligger på gränsen mellan Borlänge och Gagnefs kommuner i Dalarna och består, vid sidan av några mindre vatten, av sjön Gimmen. Gimmen hade tidigare ett gott bestånd av flodkräftor. Dock försvann dessa för sex år sedan, men fiskevårdsområdesföreningen har arbetat med att återetablera de skyddsvärda kräftorna. Så sent som 2010 fick föreningen Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborgs vandringspris, Bronsfisken, för detta återetableringsarbete.

‑ Vi, tillsammans med Gagnefs kommun som är huvudman, har av Länsstyrelsen och dåvarande Fiskeriverket blivit beviljade ett så kallat lona-stöd om 300 000 kronor i bidrag för att återetablera flodkräftbeståndet, säger Claes Svedberg. Till detta ska läggas en lika stor summa i form av motfinansiering i form av eget arbete, fortsätter han.

Så sent som förra året satte föreningen ut flodkräftor till ett värde av 100 000 tusen kronor, men när man i år följde upp det arbetet så upptäckte man att någon utan tillstånd har planterat ut signalkräftor i sjön. Detta riskerar att spoliera hela arbetet med att återintroducera flodkräftan eftersom signalkräftan är bärare av kräftpesten som slår ut flodkräftorna.

‑ En liten utsättning av signalkräftor kan alltså komma att kosta oss över en halv miljon, säger Claes Svedberg. Och det är enbart pengar för den spolierade återintroduceringen av flodkräftor. Föreningen har polisanmält det inträffade, men är besvikna över polisens agerande.

‑ Efter att vi polisanmält händelsen tog det två timmar innan vi fick besked om att ärendet var nedlagt i brist på spaningsuppslag. Man bemödade sig inte ens med att prata med några kringboende för att se om man kunde få några spaningsuppslag, säger Claes Svedberg uppgivet.

Efter att upptäckt utplanteringen av signalkräftor har föreningen lagt ned många timmars ideellt arbete på att försöka kartlägga och begränsa effekterna av signalkräftorna. Man har bl a provfiskat och gjort dykundersökningar i hela sjön för att kartlägga utbredningen av signalkräftorna och därefter har man försökt bedriva ett hårt fiske i den del av sjön där signalkräftorna finns.

‑ Det verkar som om kräftorna inte har hunnit sprida sig än, säger Claes Svedberg, vilket är tur. Vi kan kanske med lite tur hindra att signalkräftor etablerar sig i Gimmen.

Den begränsade spridningen av signalkräftor i sjön borde göra brottet möjligt att utreda.

‑ När signalkräftorna är begränsade till ett så litet område kan man ana att de är utsatta i detta område. Så det borde finnas möjlighet för polisen att höra de som bor i området om de vet var kräftorna kommer ifrån, menar Claes.

Det finns även en teori om att det handlar om en gammal, misslyckad olaglig utsättningen och att det är resterna av den som man nu hittat.

‑ I så fall skulle det kunna förklara pestutbrottet som ägde rum 2006-2007. Det som stöder denna teori är att de funna signalkräftorna är stora och få, menar Claes Svedberg. I så fall är det ett bestånd av signalkräftor som håller på att dö ut, vilket vi får hoppas, fortsätter han.

Om det är en gammal utsättning som håller på att dö ut så skulle det vara värdefullt för föreningen att få veta det.

‑ Skulle den här teorin stämma så kanske någon, om än anonymt, kunna ge oss information om när, hur, var och storleken på utsättningsförsöket. Detta skulle hjälpa oss mycket i det fortsatta arbetet med återinplanteringen.

Nu när utbredningen av signalkräftorna förhoppningsvis är stoppad så har Gimmens fvof i samråd med Länsstyrelsen beslutat att man trots allt skall genomföra ytterligare en utsättning av flodkräftor under året.

‑ Ja, vi hoppas att detta kommer att gå vägen, och det är förhoppningsvis en pedagogisk pekpinne till andra som kan tänka sig sätta ut signalkräftor, om projektet fortsätter. Vi har bestämt oss för att rädda flodkräftan och alla eventuella olagliga utsättningar av signalkräftor kommer bara att hindra att det blir ett bra kräftfiske igen i Gimmen, avslutar Claes Svedberg.

Fakta om Gimmens fvof
Kommuner: Borlänge och Gagnef
Antal sjöar och tjärnar: 3 st för fiske
Areal: 410 ha
Viktigaste fiskarterna: Abborre, Gädda, Sik, Öring och Röding
Hemsida: www.gimmenfvof.se

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »