Rämshyttans fvof arbetar aktivt med anpassade fiskeregler

Under torsdagen hade Rämshyttans fvof sin årsstämma. Vid stämman beslutades bl.a. om att förbjuda fiske med gäddsax, freda öringen under leken och att all öring som fångas med nät skall återutsättas död eller levande. Man fastställde även för andra året i rad att minimimåttet för öring skulle vara 50 cm i hela fiskevårdsområdet.
– Vi har haft problem med att folk riktar in sitt fiske på den nyutsatta fisken och drar upp den innan den hunnit få gå i sjöarna, och det är ju inte syftet med utplanteringarna, säger föreningens ordförande Bengt Benjaminsson.

Rämshyttans fvof har arbetat hårt med att få till bra fiskeregler för sina vatten.

– Arbetet började för några år sedan när föreningen tyckte att det började bli rörigt med fiskeregler, dels på fiskekorten, dels i stadgarna och dels även på ett löst blad som följde med när man köpte fiskekort, säger Bengt. Man beslöt då att sammanställa alla regler till ett dokument och därifrån har vi arbetat hårt med att få till regler som ger ett bra fiske som ska gynna bygden och dess näringar.

Till de regler som föreningen har tagit hör bl.a. 50 cm som minimimått på öring i området.

– Vi vill ju att man ska kunna fiska på stor fisk, berättar Bengt. Med höjda minimimått så hoppas vi att fler fiskar får växa till sig innan de fångas, vilket då bör leda till att fler får stora öringar än idag.

Vid stämman beslutade man även att freda öringen under leken med ett fiskeförbud i rinnande vatten från och med den 15 september. Man förbjöd även fiske med gäddsax.

– Att förbjuda fiske med gäddsax var något vi diskuterat länge i styrelsen och trodde det skulle bli diskussion om, men det var ingen som opponerade sig vid stämman, berättar Bengt och förklarar att anledningen till förbudet var rena djurskyddsskäl.

– Jag har själv aldrig fiskat med sax, men det finns de i styrelsen som har erfarenhet av detta och de menar att stora gäddor bryter sönder saxarna och går sen skadade därifrån. Små gäddor istället får ”näbben” kluven av saxarna och kan då bli så allvarligt skadade att de får gå en långsam död till mötes, säger Bengt.

Tidigare har man även gjort stora inskränkningar i nätfisket i flera vatten. Man har bl a minskat maskstorlekarna till 17 mm. För att undvika att det fångas öring.

– Detta blev tyvärr konsekvensen av att det fanns de som utövade ett riktat nätfiske efter öring med när. Vi hade tidigare ett trevligt nätfiske efter sik om höstarna, men när man såg att de som la näten inte lade dem på siklekplatserna utan där öringen uppehöll sig vid denna tid så återstod inget annat alternativ än att drastiskt ändra reglerna för nätfisket.

– Tyvärr skriver man inte reglerna för de som sköter sig, utan för de som inte sköter sig, konstaterar Bengt.

Därför har föreningen också beslutat om att all öring som trots allt fångas på nät skall återutsättas, död som levande. Man har dock undantagit ett par sjöar för nätfiske, men där planterar man inte ut någon öring.

– Vi lättade visserligen lite på de tider som man får lägga under, men vi ändrade samtidigt så att all öring som fångas på nät skall återutsättas, död som levande. Detta gör vi för att de som verkligen vill ta siklöja ska kunna göra det, men det ska samtidigt hindra okynnesfisket med nät på den öring som föreningen lägger stora pengar på att planterar ut, menar Bengt och berättar samtidigt att föreningen planerar att förbättra fisketillsynen i området.

– Vi var en av de första fiskevårdsområdesföreningarna som införde kontrollavgifter och nu ska vi se till att de blir praktiskt genförda också, säger Bengt.

Om man fiskar i strid med föreningens regler så kan det bli så dyrt som över 4 000 kronor för vissa regelbrott. Detta eftersom fiskevårdsområdesföreningarna från och med den 1 januari 2011 fick rätt att ta ut kontrollavgift av dem som fiskade i strid med föreningens regler.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »