Rapportera främmande arter till SLU!

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) genomför just nu en stor undersökning över främmande arter i Sveriges kustområden och vill nu ha hjälp av allänheten att samla in observationer. Observationerna kan rapporteras på SLU:s hemsida (se länk nedan).

På hemsidan skriver SLU att med främmande menas en art som spridits hit med människans hjälp. Vissa främmande arter är invasiva, d.v.s. de har negativ inverkan på inhemska växter och djur eller orsakar ekonomiska skador. Genom att tidigt upptäcka förekomster av främmande arter kan de negativa effekterna lindras. Det är därför viktigt att myndigheterna får reda på nya observationer av främmande arter i Sverige.

SLU är även intresserade av frånvaro av främmande arter, varför svar är värdefulla även om de inte innehåller gjorda några fynd.

Rapportera fynd
Länk till SLU:s rapportformulär

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »