Regeringen vill förbjuda blysänken

Enligt SVT vill regeringen förbjuda blysänken som används bland annat vid fiske.
– Vi utreder nu ett nationellt förbud mot blysänken, säger Göran Enander (MP), statssekreterare på Miljödepartementet, till SVT:s nyheter.


Även Naturskyddsföreningen är tillskyndare av ett nationellt blyförbud vid fiske och Ellen Bruno säger till SVT att bly är extremt giftigt och bryts inte ner i naturen. Hon menar vidare att många fåglar dör varje år för att de får i sig bly.

Ett exempel som man tar upp är svanar som äter sjögräs och då får i sig bly från sänken och detta menar man då i sin tur kan leda till döden genom blyförgiftning.

– Bly är en av de giftigaste tungmetallerna, och vi måste begränsa att det sprids i miljön. Utgångspunkten är att vi ska ta fram ett nationellt förbud, vilket kan innebära att blysänken förbjuds inom ett eller två år, säger Göran Enander till SVT.

Det man hänvisar till är inte minst att svanar har bekräftats döda av blyförgiftning i Stockholm under februari månad. Statens veterinärmedicinska anstalt, vilka gjorde analyserna på de döda svanarna skriver angående blyförgiftade fåglar att:

Blyföremålen mals ner i muskelmagen och bildar tillsammans med saltsyra från magen ett blysalt som kan tas upp och spridas i kroppen. Blyet lagras sedan framförallt i lever, njure och benvävnad. Blyet påverkar nervfunktioner och stör kroppens enzymsystem och blodbildning. Detta orsakar bland annat förlamning av muskulatur, inklusive muskulaturen i mag-tarmkanalen, och blodbrist (anemi). (Källa: SVA.)

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »