Rekord för fisketillsynen på Vättern

År 2013 slogs ett negativt rekord för Vättern. Detta eftersom man aldrig tidigare varit tvungna att göra så många beslag och polisanmälningar avseende brott mot fiskelagen som man gjorde under förra året. Detta skriver Länsstyrelsen i Jönköping på sin hemsida.

Efter att anmälningarna gjorts så har polis och åklagare arbetat med att utreda brotten och under de senaster dagarna har flera domar avkunnats där bötesbelopp från 1500 kronor och uppåt utfärdats. Detta menar Länsstyrelsen visar på att de rättsvårdande myndigheterna, polis och åklagare, nu tar brott mot fiskelagstiftningen på största allvar.

Många av de brott som anmälts rör kräftfisket, men även brott rörande minimimått på fisk och fiske i fredningsområden har gjorts. Syftet med dessa regler är, skriver Länsstyrelsen på sin hemsida, ”att skydda Vätterns mycket värdefulla fiskbestånd och få ett långsiktigt hållbart fiske”.

Länsstyrelsen säger sig därför se positivt på att även rättsväsendet genom sitt agerande tydliggör betydelsen av att följa gällande fiskeregler. man vill dock framhålla att den absoluta merparten av de som fiskar i Vättern följer gällande regelverk på ett bra sätt.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »