Rekordgammal gös fångad i Bjursås

Rekordgammal gös fångad i Bjursås-Leksands fvo. Foto: Privat.
Rekordgammal gös fångad i Bjursås-Leksands fvo. Foto: Privat.

I september fångades en gammal gös i sjön Gopen i Bjursås-Leksands fiskevårdsområde. Gösen som visade sig vara 27-29 år gammal var inte större än 70 cm och vägde 2 940 gram, något som är mer eller mindre unikt. Normalt bedöms gösar kunna bli maximalt 23 år vilket konstaterats vid ett tillfälle

Att gösen var gammal förstod man redan från början.

– Vi hade inte satt ut någon gös sedan 1985 förutom 2008 i sjön säger Jonas Mix, som är styrelseledamot i Bjursås-Leksands fvof. Utsättningen 2008 trodde de inte att det kunde vara frågan om.

Man skickade därför iväg göshuvudet av fisken till Sötvattenslaboratoriet vid SLU som hjälpte till att fastställa åldern på fisken, vilket visade att gösen var mellan 27 och 29 år gammal.

– Det är exceptionellt gammalt säger Alfred Sandström på SLU:s Sötvattenslaboratorium (Sölab) och som har mycket erfarenhet av provfisken. Normalt är fisketrycket så högt att gösen inte blir så gammal. Det skulle eventuellt kunna vara rekord, menar han vidare.

Till exempel är det sällan fisken blir över tio år i Mälaren och Hjälmaren eftersom de fiskas upp redan i fyra-femårsåldern där. Även Magnus Kokkin som gjort själva analysen vid Sölab säger samma sak.

– Vi har åldersbestämt ett fåtal gösar tidigare som har varit över tjugo år, men den äldsta tidigare var 25 år om jag inte missminner mig. Så detta är rekord, säger Magnus Kokkin.

Det bör även även vara en av den äldsta gösarna som fångats över huvud taget menar Magnus Kokkin då han inte heller från säkra källor har hört talas om någon gös som har blivit äldre utomlands.

– I Nationalnyckeln har man uppgivit att gösen kan bli 23 år, och den är relativt nyutkommen.

Att fisken inte var större trots sin aktningsvärda ålder kan eventuellt bero på att sjön inte är en idealisk gössjö. Världsrekordet i vikt och längd på gös är 20 kg och 132 cm. Världsrekordet i ålder anges till 30 år.

Läs mer
Ålderslaboratoriet vid SLU
Bjursås-Leksands fvof

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »