Restriktioner för trollingfiskare föreslås i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten har skickat ut en remiss om restriktioner för trollingfiske i Östersjön. I pressmeddelandet skriver man att man inför årets fiske genomför en större översyn av fisket efter lax. Målet, menar man, är att öka fisket av odlad lax och att i övrigt i första hand fånga vild lax från starkare bestånd.
Nu föreslås även begränsningar för trollingfisket efter lax i Östersjön.

Havs- och vattenmyndigheten skriver vidare i sitt pressmeddelande att man i vintras beslöt att yrkesfisket efter lax i öppet hav i Östersjön skulle fasas ut. Ett förslag som rör begränsningar av kustfisket av lax är ute på remiss. Trollingfisket, liksom yrkesfisket i Östersjön, bedrivs på en blandning av vilda och odlade bestånd. Som ett led i arbetet att se till att bevarandestatusen för alla laxälvars bestånd är gynnsam och att förutsättningarna finns för ett hållbart nyttjande anser Havs- och vattenmyndigheten att trollingfisket i Östersjön behöver begränsas.

Enligt en undersökning från SLU kan de behållna fångsterna i detta fiske ha uppgått till 7500 laxar under 2011, huvudelen i uppväxtområdena i södra Östersjön.

– Det är inte möjligt att skilja lax från svaga och starka vildlaxbestånd vid fiske i havet. Det är däremot möjligt att skilja vild lax från odlad lax, då den odlade laxen märks genom att fettfenan klipps bort, säger Martin Rydgren, utredare Havs- och vattenmyndighetens enhet för biologisk mångfald och fiske.

– Vi föreslår därför att det vid trollingfiske i Östersjön endast skall vara tillåtet att behålla sådan fenklippt fisk. Ett minskat utsjöfiske är biologiskt fördelaktigt för vildlaxen.

Förslaget skickas nu på remiss till bland annat länsstyrelserna, jordbruksverket och fiskets organisationer. Senast 15 juni ska yttranden ha kommit in till havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer
Havs- och vattenmyndighetens förslag till nya regler för trollingfiske i Östersjön

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »