Riksdagen vill ha allmän jakt på skarv

Vi har tidigare rapporterat om att Miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen har önskat att man skulle införa allmänjakt på skarv (läs artikeln här). I onsdags, den 25 april, beslutade Riksdagen om att Sverige skall arbeta för att möjliggöra detta. Förbundets förre verksamhetsledare Benny Bohlin kommenterar det hela med att det ett steg i rätt riktning.

Riksdagen beslutade i onsdag om att Sverige skall arbeta för möjligheten att införa allmän jakt på skarv. Beslutet i korthet går ut på att eftersom skarven har ökat kraftigt i Sverige. Detta har haft en stor negativ inverkan på naturen och yrkesfisket. Hela öar har blivit förstörda av fågelartens spillning och häckning. Dock har EU:s regler satt stopp för allmän jakt på skarv. Mot bakgrund av detta vill Riksdagen därför att Sverige arbetar för att allmän jakt införs inom ramen för en översyn av reglerna. Riksdagen gjorde ett sådant tillkännagivande till regeringen.

Beslutet föregicks av debatt där både företrädare och motståndare till allmän jakt på skarv fick komma till tals. Helena Leander (mp) som motsatte sig förslaget sade bland annat:

– Vargen må ha både fanatiska motståndare och fanatiska tillskyndare, men skarven har inga större supporterskaror som går ut och demonstrerar för dess rätt att leva. Däremot har den en del kraftfulla motståndare. Och, visst, skarven är inte världens vackraste fågel. Den äter en massa fisk och den bajsar ner öarna där den har sina kolonier. Samtidigt har den trots allt ett skydd i EU:s fågeldirektiv mot annan jakt än skyddsjakt. Och den fisk den äter är i första hand arter som inte är särskilt intressanta för yrkesfisket. Öarna som blir kala och fula när den näringsrika spillningen fräter sönder vegetationen kan efter några år frodas som aldrig förr när spillningen ger näring åt nya växter i naturens växlande dynamik av uppgång och fall. Majoriteten i utskottet väljer nu att göra skarven till syndabock för minskande fiskebestånd, trots att sambanden är betydligt mer komplexa än så, genom att föreslå allmän jakt på skarv.

Beng-Anders Johansson (m), som förespråkade allmän jakt på skarv förklarade sitt ställningstagand:

– För oss är det inget märkvärdigt. När en viltart ökar i sådan mängd att det finns utrymme för att införa allmän jakt ska vi också göra det, och det är precis vad vi har föreslagit. Det ska givetvis ske inom ramen för de regelverk som EU ställt upp.

Slutresultatet från omröstningen blev för allmän jakt på skarv trots att Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställde sig mot förslaget.

Förbundets förre verksamhetsledare Benny Bohlin kommenterar det hela med att det är ett steg i rätt riktning.

– Detta beslut är bra, och visar att man bryr sig om kusten och befolkningen både i städer och på landsbygden längs med den. Det är även bra för ekosystemet i Östersjön om det lättare att reglera skarvpopulationen, säger Bohlin.

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har arbetat med att få politikerna att införa allmän jakt på skarv samt att alternativt anta generösa skyddsjaktsregler på fågeln berättar Benny. Någon tvekan att mycket av problemen i fiskfaunan efter kusten beror av skarven har han inte.

– Vi från Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg och andra har arbetat en hel del med att försöka få politikerna att förstå problemen som skarven förorsaker för miljön, fisket och markägarna. Nu verkar vi ha lyckats med det och då återstår det bara att EU också skall begripa vad det handlar om, sammanfattar Benny Bohlin.

Läs mer och se debatten
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201112/MJU14/

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »