Riktat avelsarbete ger större rödingar

Rödingens tillväxt påverkas av kraftverksregleringen.
Riktad avel ger större rödingar för fiskodlingarna.

Forskare vid SLU har visat att ett målinriktat avelsarbete på röding har resulterat i en fisk som växer tre gånger så snabbt som ”originalet”, vilket har stor betydelse för den växande rödingodlingens lönsamhet. Detta skriver lantbruksuniversitetet i ett pressmedelande.

Fiskavelsforskningen vid institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU i Umeå, syftar till att förbättra de egenskaper hos fisken som är viktiga för en ekonomiskt och etiskt sund fiskodling. Det är viktigt att fisken växer snabbt och har en bra kroppsform samt att den hinner bli tillräckligt stor före könsmognad. Hur fisken kan omsätta fodret, t.ex. med växtingredienser, är en fråga som kommer att ingå i framtida avelsarbete.

Forskarna håller nu på att identifiera stresståliga individer med god tillväxt i ett avelsbestånd av individmärkt röding, Arctic superior. De jämför också stresstålighet och aggression hos röding, som avlats i sju generationer för att växa fort, med bestånd som inte har genomgått någon selektion. Man vill också undersöka om det finns ett samband mellan fysiologisk stressrespons, beteende och pigmentering, vilket tidigare har observerats hos andra laxarter.

Avelsarbetet i Sverige och intresset för rödingodling kom igång i början av 1980-talet. Då valdes den mest lämpade rödingstammen (Hornavanröding) ut för avel. År 1985 startade det egentliga urvalsarbetet och den åttonde generationens nya familjer håller just på att växa fram. De avlade rödingarna fick redan från andra generationen beteckningen Arctic superior. Vattenbrukscentrum Norr i Kälarne har varit bas för avelsarbetet på röding.

Läs mer
Rödingavel – En summering av det svenska avelsprogrammet 1982-2011
Institutionen för vilt, fisk och miljö
Vattenbrukscentrum norr

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »