(s) vill inte öka kraven på vattenkraften

Ingemar Nilsson (s).
Ingemar Nilsson (s).

Socialdemokraternas energipolitiske talesman Ingemar Nilsson säger till SVT:s Mittnytt att de vill riva upp delar av den nyligen genomförda vattenverksamhetsutredningen.
– Det som har rönt mest uppmärksamhet är förslaget i delbetänkandet att nypröva all svensk vattenkraft enligt miljöbalken. Det är inte genomförbart eftersom det skulle innebära betydande inskränkningar i vattenkraftsproduktionen, säger Ingemar Nilsson till Mittnytts reporter.

Ingemar Nilsson menar vidare att större krav på vattenkraften skulle kunna försvåra för de satsningar som regeringen vill göra på en klimatsmart energiproduktion i övrigt.

Älvräddarnas Christer Borg är kritiska mot uttalandet och säger i inslaget att han tycker det är beklämmande att man som riksdagsman försöker få svensk lagstiftning att inte fungera.

– Det är nämligen så att miljöbalken finns ju idag och vattenkraften ska egentligen lyda den. Den ska inte ändras några regler i miljöbalken utan vattenkraften ska som alla andra företag prövas enligt miljöbalken. Det är inget konstigt alls med det, menar Christer Borg.

Ingemar Nilsson menar dock att vattenkraften ska ta de miljömässiga hänsyn som är möjliga.

– Men det ska balanseras mot behovet av en säker och trygg elproduktion i Sverige, säger han.

Christer Borg menar att även Älvräddarna är medvetna om detta, men de anser att vattenkraften måste miljöanpassas på samma sätt som all annan verksamhet.

Efter Socialdemokraternas utspel har Folkpartiet i Jämtland gjort ett uttalande om att man vill avveckla de svenska vattenkraftverk som är mindre än 125 kW. Detta skulle innebära att man i Sverige skulle lägga ner de 1 030 minsta vattenkraftverken.

”Vi menar till skillnad från Nilsson och socialdemokraterna att kraven i Vattenverksamhetsutredningen är minst sagt rimliga och att våra älvar kräver en modernare lagstiftning än den över 100-år gamla som socialdemokrater och andra motståndare till biologisk mångfald lutar sig mot”, skriver man, rapportera SVT:s Mittnytt.

 

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »