Samarbete med Henningsons tryckeri ger medlemmar möjlighet att köpa fiskekort och kontrollavgiftsblock

Kontrollavgift

Fiskevattenägarna  Dalarna-Gävleborg har träffat avtal med Henningsons tryckeri om fiskekort och kontrollavgiftblanketter. Det finns numera även färdiga, anpassningsbara, mallar för korten att ladda hem på förbundets hemsida om man vill använda ett annat tryckeri.

– Vi vill öka servicen till medlemmarna. Nu slipper de krångla själva med detta, även om det naturligtvis är helt frivilligt att använda förbundets mallar och avtal, säger förbundets ordförande Björn Flinth.

Förbundets fiskekort är anpassade för möjligheten att ta ut kontrollavgift i samband med fisketillsyn.

– Den som löser fiskekort eller fiskerättsbevis ska kvittera att han eller hon har tagit del av rådande fiskebestämmelser, berättar Björn Flinth.

Dessutom har förbundet sett till att fiskevårdsområdesföreningarna kan få sitt eget namn förtryckta på fiskekorten.

– På många gamla kort har försäljaren tvingat skriva dit föreningens namn. Det har ibland orsakat missnöje bland de som säljer korten, eftersom det tar tid.

På motsvarande vis kan man också beställa kontrollavgiftblanketter enligt färdiga mallar och via Henningssons tryckeri.

– Självklart ska det finnas möjlighet att beställa kontrollavgiftsblock via förbundet. Tidigare har vi tagit upp gemensamma beställningar för att få ner priserna, men det blev för mycket jobb och vi räknar med att det inte blir så många block beställda eftersom det förhoppningsvis är sällan som föreningarna behöver utfärda kontrollavgifter. Så nu får man ordna det på egen hand. Men inget hindrar att man gör gemensamma beställningar med andra fiskevårdsområden, säger Björn Flinth.

Arbetet med att öka medlemsnyttan och servicen till medlemmarna är prioriterat inom förbundet.

Läs mer
Köpa fiskekort och fiskerättsbevis
Köpa kontrollavgiftsblock

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »