Sjövärme orsakar fiskdöd?

Är sjövärmeuttaget ur åsgropssjöarna i Djurås orsak till fiskdöden i dessa sjöar? Styrelseledamöterna i förbundet, Lennart Finn och Rune Karis, menar det och går hårt ut och kritiserar Gagnefs kommun för att de gett tillstånd till sjövärme i dessa känsliga sjöar.

Både Dalarnas tidningar och Dalademokraten rapporterar idag om hur Lenanrt Finn och Rune Karis går ut och kritiserar Gagnefs kommun för att man ger tillstånd till sjövärme i de små åsgropssjöarna. De båda säger till Dalarnas tidningar att sjövärmen sänker temperaturerna i sjöarna. Detta leder till tjockare istäcken och i förlängningen till syrebrist i sjöarna med fiskdöd som följd.

Till Dalademokraten säger Lennart Finn  problemet är att Nässjön inte har någon tillrinning av ytvatten. Det vatten som tillförs sjön kommer underifrån, från Badelundaåsen, och innehåller inte fritt syre som fiskar och kryp behöver.
– Det är skillnad om man lägger ut värmeslang i älven där det strömmar nytt vatten hela tiden. För Nässjöns del är det naturlagarna som gäller, menar han.

Läs mer
DT.se: Levande sjö eller sjövärme?
Dalademokraten.se: Sjövärmeutvinning orsak till fiskdöd?

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »