Slutrapporten från Baltsal2012 har kommit

Slutrapporten från Baltsal2012, om kompensationsutsättningar av lax i Östersjön, har nu kommit från Stockholms universitet. Vi har tidigare rapporterat om konferensen (här och här) som ägde rum i februari i år och de synpunkter som framfördes. Nu har slutsatserna från konferensen kommit.

Slutsatserna och rekommendationerna som lämnas i slutrapporten från seminariet sammanfattas i sju punkter.

1. Utsättningar bör inte göras i vildlaxälvar med livskraftiga populationer.
2. Fenklippning bör vara obligatorisk för all utsatt lax.
3. Regler för utsättning av lax i syfte att bevara genetiska variationer inom östersjölaxen bör sättas upp inom tre år.
4. Övervakningsprogram bör sjösättas som löpande följer gensammansättningen i vild och odlad lax.
5. Mer undersökningar och mer information om förekomsten av felvandrande lax är akut nödvändigt.
6. Behovet av bevarandeplaner för att värna svaga laxpopulationer erkänns. Förstärkningsutsättningar kan vara ett sätt att stödja svaga populationer.
7. Bevarandeplaner bör upprättas på älvnivå snarast möjligt.

Läs mer
Hemsidan för Baltsal2012 med slutrapporten på engelska

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »